Téma deprese je živé nejen ve společnosti, ale i v řadách křesťanů. Před čtyřmi lety jsme v č. 67 otevřeli téma duchovního zdraví - Křesťan a psychologie a v č. 68 jsme uveřejnili reakce čtenářů. Následně vzešlo z řad několika kazatelů důrazné doporučení, aby byla distribuce ZODu v některých denominacích ukončena.

Protože používání psychotropních látek, legálních i ilegálních ve společnosti stále roste, dotýká se problém nás všech. Jde o začarovaný kruh. Současná medicína se odklání od zdlouhavých metod psychoterapie a nastupuje dlouhodobé užívání psychofarmak. Nové léky se neužívají pouze při léčení depresivních stavů, ale i mnoha dalších „psychických poruch". Víra ve všemohoucí možnosti farmacie se stala náboženstvím přetechnizované a uspěchané společnosti.

  • modlářství, čarodějství [farmakeia], rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, (Ga 5:20)

Nemocní přicházejí k lékařům s neurčitými zdravotními problémy, jejichž diagnóza není snadná. Ač je to pro postižené k nevíře, většina depresivních stavů nemá přímé biologické příčiny, ale jde spíše o důsledek toho, jak se člověk vyrovnává s nepříznivými okamžiky života. Jsou lidé, kteří negativní okolnosti snášejí a odcházejí do života nejen posilněni, ale i schopni posilovat ostatní. Skrze osobní zkušenost získali dar povzbuzení i soucítění a jsou ochotni pomoci. Na druhé straně jsou ti, kteří podléhají depresím, nepříznivé okolnosti neunesou a hledají pomoc v ordinacích lékařů.

Většina pacientů nepřemýšlí o příčinách svého stavu ve vztahu k duši a tak raději hledá pomoc v ordinacích lékařů. Ti se většinou zabývají stavem jejich těla, nikoliv pohody duše. Když neobjeví fyzickou příčinu, přeřazují nemocné do péče psychiatrů. Psychoterapie a kombinovaná léčba antidepresivy, může člověku dočasně pozvednout náladu, ale kořeny problému zůstávají nedotčeny. Léčba je to zdlouhavá (nejméně 3 měsíce) a pro společnost velmi nákladná. Ačkoliv jsou souvislosti mezi duchovním a psychickým zdravím úzce spojeny, stále více lékařů předepisuje psychofarmaka, které pomáhají, podobně jako alkohol a ilegální drogy, změnit alespoň dočasně stav vědomí. Veškeré metody, jež duchovno člověka opomíjejí, příznaky deprese jen potlačují, ale neléčí.

Pravdou je, že deprese jsou především výsadou vyspělých a bohatších společností. Tam, kde to sociální podmínky dovolují, se člověk trpící depresí léčí prostřednictvím individuální nebo skupinové terapie. Nemocní využívají veřejné knihovny, sportovní zařízení, společně sledují TV, osobní mentor dohlíží, aby nedošlo k naprosté ztrátě sociálních vazeb a kurátor má na starosti právní a finanční záležitosti svých klientů. Člověk trpící dlouhodobě depresí může získat nárok na invalidní důchod; v horším případě se může stát bezdomovcem.

Každý, kdo věří, že je možné získat pokoj v duši v lékárně nebo na diskotéce, se hluboce mýlí. Nespoléhejme jen na možnosti lékařské a sociální péče. Dobře fungující křesťanské obecenství má jedinečnou příležitost jak vytvořit dobré vztahy, které jsou nejlepším lékem na nemocnou duši. Jako Boží rodina a sourozenci v Kristu máme jedinečnou příležitost nést břemena. Cesta do deprese je dlouhá a z deprese bývá ještě delší. Je na nás, abychom byli dobrými průvodci bližních během životní krize. Ať se i na nás naplní následující slova Písma:

  • Nemyslete jen na sebe a na vlastní blaho, spíš přemýšlejte, jak prospět jiným. (Filipským 2,4)

Depresivní stavy se nevyhýbají nikomu a většina lidí v určité fázi života se s depresí setká. Měli bychom si uvědomit, že pokud nebudeme každodenní problémy života řešit průběžně, může se život i v našich rodinách pořádně zkomplikovat. U nás je provedeno ročně asi dva miliony vyšetření, které mají přímou souvislost s životním stylem naší doby. Proto téma duchovního zdraví otevíráme znovu s modlitbou, aby každý četl pozorně a reagoval uvážlivě. Používejte tedy text uvážlivě a pokud možno s hojnou mírou laskavosti, trpělivosti a pochopením pro trápení bližních. Téma je určeno zdravým a duchovně stabilním jedincům. Chceme pomoci biblickou radou všem, kteří se s depresemi svých bližních setkávají.

- kas -

 

Začneme svědectvím čtenáře:

Vážený pán S.,

prečítal som si váš príspevok spred štyroch rokov v časopise Zápas o dušu (67 a 68, 2001), článok sa volá psychiatria, a rád by som sa k nemu vyjadril. Nepopieram možnú existenciu siekt, nabádajúcich k ignorancii klasickej medicíny. Nepopieram ani existenciu jednotlivcov, stavajúcich sa jednostranne na stranu uzdravenia vierou. Je to boj medzi duchovným a hmotným pohľadom na svet. Sám veríte v Boha, ale zároveň vnímate svet aj po materialistickej stránke. Niet sa čomu čudovať, však žijeme v materialistickom svete. Vy apelujete viacej, alebo prvotne na materialistický pôvod riešenia problémov, následne nemáte nič proti tomu, aby človek využil aj vieru v Boha, ak sa jedná o jeho uzdravenie. Ste ochotný riešiť problém od hmoty, čiže úpravou chemických procesov v tele.

Určite je to riešenie, pretože odbúravate následky, ktoré vznikli pôsobením v duchovnej oblasti. To je môj názor. Takéto následky majú priamy dopad na vedomie človeka, čo v ňom vytvára pocit zdravia, alebo opaku. Ja tomu hovorím, že sa jedná o rozbúranie koncového efektu liekmi. Psychológiu chápem ako inštitúciu, nachádzajúcu sa medzi hmotným a duchovným svetom. Nepoužíva materialistický spôsob odstraňovania problému, ale snaží sa viac zapojiť ľudskú dušu do odbúrania problému. Za ešte viac duchovnú oblasť liečenia považujem duchovné pôsobenie, kam by som zaradil vieru v Boha a liečenie prostredníctvom Jeho pomoci. Existuje ešte vrstva liečiteľov, ktorú by som zaradil ako medzistupeň predchádzajúcich dvoch riešení. Osobne si myslím, že riešenie sa vždy nachádza tam, kde je problém. Alebo lepšie povedané tam, kde problém vznikol a v škále ďalšieho pôsobenia. Ak problém vznikol v duchovnej oblasti, psychológ, psychiater a liečiteľ s paranormálnymi schopnosťami, dokáže narušiť pôsobenie zdroja problému, avšak nedokáže odstrániť zdroj samotný. Je to spôsobené tým, že zdroj sa nachádza v oblasti mimo ich dosah. Môžu pôsobiť úľavne, ba dokonca mobilizujúco práve vďaka spôsobenej úľave, avšak sú len podpornými mechanizmami v boji proti zdroju problému. Znamená to, že môžu byť dôležitými pomocníkmi, ale nie riešiteľmi. Dá sa povedať, že môžu byť súčasťou riešenia. Osobne by som pospájal všetky kategórie dokopy, pretože tam kde je naozaj dobrý úmysel a profesionalita k tomu, tam niet čo pokaziť. Ak má niekto problémy, ktorých zdroj je v duchovnej oblasti, hlavným riešiteľom problému musí byť on sám. Samozrejme vtedy, keď si svoj problém už uvedomuje. On musí byť tým, ktorý hľadá zdroj problému.

Teraz vám poviem niečo o sebe. Od detstva so som mal pocit, že nie som v poriadku. V puberte som si začal uvedomovať akési zatemnenia vedomia, ktoré ma oddeľovali od hmotnej reality. Nemohol som dokončiť ani školu, pretože hmotná realita sa mi odcudzila. Sám som navštívil psychiatra, aby hľadal riešenie môjho problému. Po niekoľkých rokoch moja diagnóza znela neliečiteľný. Určite uznáte, že som už nemal dôvod hľadať riešenie svojho problému na psychiatrii. Psychológia sa pokúšala riešiť môj problém spolu s psychiatriou, ale tak isto bez úspešne. Dvadsať rokov som riešenie svojho problému nehľadal, venoval som sa práci, založil som si rodinu. Po dvadsiatich rokoch som zistil, že ani toto môj problém neodstránilo. Obrátil som sa preto na Boha, aj keď som nebol veriacim, ale iné riešenie som už nevidel. Pod týmto vedením som preštudoval niekoľko knižiek, absolvoval aj liečenie u paraliečiteľa, pre ktorého je para oblasť realitou, ako pre vás hmota. Nevyliečil ma, ale posunul o krok v pred k zdroju problému. Psychiatria a psychológia bola príliš vzdialená k zdroju problému, preto nedokázala nájsť riešenie. Ubezpečila ma však o tom, že nie je oblasťou, kde by som mal riešenie hľadať, takže svoj význam mala. Pán S.; chcem vám len napísať o tom, že psychické problémy môžu byť svojím zdrojom veľmi vzdialené od klasickej psychiatrie a psychológie, dokonca až tak, že sa jej možno nedotýkajú ani okrajovo a keď áno, tak druhotne, to znamená, že pre psychiatriu a psychológiu nevedome. Chcel som len zareagovať na váš sklon pretláčania sa z opozíciou o prvotnej dôležitosti. Možno som vám trochu ozrejmil psychiku človeka z globálnejšieho pohľadu, než ste mali doteraz. Som za to vďačný všetkým, ktorý sa o to pričinili, a dúfam, že sa ešte pričinia. Majte sa dobre pán S. a ak by ste mali potrebu vedieť viac, nehanbite sa ozvať. S pozdravom

- Ivan Vrzala -