Proč by Pán Ježíš nemohl studovat na semináři ani na teologické fakultě?

 1. Znal pouze svůj rodný jazyk. Neuměl ani latinsky, ani anglicky. Neprošel by přijímacími zkouškami.
 2. Neznal, ani se neodvolával na žádného známého filosofa, ba dokonce ani žádného ze starých filosofů.
 3. Nikdy nenapsal žádnou písemnou práci.
 4. Zcela jistě nečetl díla filosofů, kteří jsou ve světě a světem obdivováni.
 5. Neměl by finance ani sponzora k uhrazení studia.
 6. Neměl by sbor, který by ho doporučil ke studiu teologie.
 7. Zná jenom pravdu, která se však liší od vyučování na teologických školách.
 8. Moudrost by přijímal z jiného zdroje, než od profesorů teologie a filosofie.
 9. Nazýval by věci pravými jmény a nehledal výrazy, kterými by pravdu upravoval.
 10. Jeho víra se nedá ani omezit, ani zmenšit a tak by byl nepohodlným kritikem.
 11. Osobně se znal s biologickým Adamem, a proto by odporoval profesorům teologie, kteří tvrdí, že Adam nebyl biologické individuum, ale jen model.
 12. Ví o tom, že jeho otec je Bůh a ne Josef.
 13. Ví o tom, že z mrtvých vstal v těle a ne pouze duchovně.
 14. Ví o tom, že Bible je skutečným Božím slovem a ne pouze prostředek pro Boží oslovení člověka.
 15. Byl osobně u stvoření světa, a proto by nemohl přijímat nepravdy evolučního vývoje, které teologické školy skrytě vyučují, nebo obcházejí.
 16. Znal se osobně i s Jonášem. Viděl na vlastní oči, jak velká ryba Jonáše pohltila a po třech dnech vyvrhla na břeh, a proto by vždy i přes výtky teologických profesorů tvrdil, že biblická kniha Jonáš je popisem historické události a ne, jak oni tvrdí pouze vymyšleným eposem, či novelou.
 17. I Noe byl pro něho známou osobností a to tak dalece, že pro Noema navrhoval loď, na které se Noe s rodinou a mnoha druhy fauny zachránil při celosvětové vodní katastrofě. Mnohé profesory teologie by to jistě vyvedlo z míry.
 18. A to nemluvě o délce života starověkých praotců, o jejichž délce života profesoři spekulují jako o obrazech či jiných nesmyslech a proto by mu nevěřili a zkouškami by neprošel.
 19. Ze všech současných škol by byl vyloučen jako rebel, nebo úplný neznalec současných pravd, vytvořených slovutnými mistry teologie.