Co si koupíme za peníze

Za peníze si koupíme postel, ALE NE spánek.
Knihy, ALE NE moudrost.
Jídlo, ALE NE chuť k jídlu.
Dům, ALE NE domov.
Kosmetiku, ALE NE krásu.
Léky, ALE NE zdraví.
Luxus, ALE NE kultivovanost.
Zábavu, ALE NE štěstí.
Kříž, ALE NE Spasitele.
Kostelní lavici, ALE NE nebe.

Vše, co si za peníze nemůžeme koupit, dostanem od našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista, aniž by nám za to účtoval. Za peníze si nikdo z nás nekoupí spásu. SPÁSA JE BOŽÍ DAR jen pro ty, kdo jej přijmou, aniž by spoléhali na vlastní kupní sílu, na své dobré skutky a chování, na svoji denominaci a příslušnost jinému učení, než to, které najdeme v Božím písmu - BIBLI. Kdosi řekl: "Jestliže posadíme na trůn spásy sami sebe, zůstává Ježíš Kristus na kříži. Jestliže je na trůnu Ježíš, potom je místo na kříži pro nás, kde je každý z nás osvobozen z duchovní smrti."

  • Všem pak řekl (Ježíš): "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne." (Lk. 9:23)

- kas -