Konference Washington D. C.

KONFERENCE KŘESŤANSKÝCH ROZHLASOVÝCH A TELEVIZNÍCH PRACOVNÍKŮ USA

Křesťanské sdělovací prostředky v Americe mají své místo a dlouholetou tradici. Zdaleka nejde o něco bezvýznamného. Každoročně se sjíždí jen "malá část" profesionálů a přátel těchto médii na výroční konferenci. Letos to byla 50. jubilejní a konala se od 29. ledna - 1. února 1994 ve WASHINGTONU D.C. Mezi několik stovek sponzorů této významné události patří společnosti jako je Americká biblická společnost, Studenti pro Krista (Campus Crusade), CBN - Network křesťanského vysílání, Radio Bible Class a celá řada dalších známých a významných organizací a jednotlivců. Konference se účastnilo 4000 delegátů a více než tři tisíce hostů, mezi nimi významné osobnostmi senátu a parlamentu. K účastníkům konference pravidelně promlouval také prezident U.S.A. S novým presidentem v Bílém domě se však situace změnila. Bill Clinton, ač sám aktivní baptista (v Americe existují desítky odnoží baptistů, které se od sebe liší jako den a noc), na první oficiální pozvání s ročním předstihem neodpověděl. Místo Billa Clintona vystoupil kandidát na příští prezidentské volby. William J. Bennett se představil osobně a odpovídal na otázky zvídavých delegátů a profesionálů rozhlasového a televizního vysílání.

Program konference byl nabitý od rána do noci. Hala plná výstavních expozic představovala všemožnou, ba i nemožnou technologii, která s vysíláním nějak souvisí. Sponzoři připravili záplavu informací, katalogů a malých pozorností. Poslední výstřelky satelitní a digitální techniky vzbuzovaly představivost přímo úměrnou finančním možnostem. Co dnes může produkovat jednotlivec bez štábů technických pracovníků doma na stole, je neuvěřitelné. Množství křesťanských nakladatelů a samotných autorů bylo representační. Autoři bestsellerů pořádali autogramiády. V různých sálech a učebnách probíhala řada specifických přednášek na různá témata. Časově nebylo možné zvládnout vše o co měl člověk zájem. Program obohatily nejznámější hvězdy hudebních skupin. Byly to čtyři dny té nejintenzivnější a nejpožehnanější inspirace, kde si člověk uvědomil, že v každém z nás je skryta obrovská síla ovlivnit svět kolem sebe.

Každý večer přednesl jeden klíčový řečník poselství k delegátům a hostům. Mezi nejznámější a nejuznávanější proponenty křesťanských hodnot a instituce rodiny patří dr. James Dobson. Před patnácti lety opustil praxi dětského lékaře a psychologa a s hrstkou pomocníků začínal misijní službu pro rodinu. Jeho denní rozhlasový pořad patří mezi nejposlouchanější v Americe. Vydal řadu knih, z nichž některé jsou přeloženy a vydány i u nás. Dr. Dobson si za léta získal uznání nejen posluchačů, ale i na nejvyšších místech Spojených států. Až do konce vlády presidenta Bushe, byl poradcem presidentů v záležitostech rodiny. Dnes, s novým osazenstvem Bílého Domu, patří mezi nejbližší poradce presidenta Billa Clintona 22 homosexuálů a lesbických žen.

Dr. Dobson hovořil o stavu rodiny dvacátého století. Zápas o přežití existence rodiny se promítá do utrpení dětí. Od r. 1960 v Americe vzrostlo násilí vůči dětem o 500%. Za posledních 15 let zaznamenal tento trend vzrůst o 85%. Roste násilí rodičů proti dětem i naopak. Dnes v Americe vychovávají 3.2 milionů dětí rodiče jejich rodičů - babička a dědeček. Děti pocházejí z rozvrácených rodin, jejichž rodiče požívají drogy, alkohol, trpí nemocí AIDS a mentálními chorobami. Nejméně 30 000 dětí ztratilo jednoho nebo oba rodiče následkem onemocnění AIDS. Další znepokojivý úkaz dnešní společnosti je násilí dětí samotných, které exploduje bez příčiny a důvodu, bez hněvu, bez lítosti a smilování, pouze proto, že dotyčný nemá zábrany, a dělá co sám v dané chvíli cítí a chce. Napáchané škody, stres, špatné zacházení v rodině vyvolává u dětí nekontrolovatelnou agresivitu. Tyto děti neprojevují žádný soucit, neznají cit. Podle nejnovějších průzkumů dětští lékaři zjistili, že dítě do věku 12 měsíců, pokud se vyvíjí a vyrůstá v rozbitém rodinném zázemí tak, že není milováno, nemá dostatek mateřské péče a fyzického kontaktu, potom jeho tělo produkuje stresový hormon - costisole, který ničí mozkové buňky. Mozek dítěte je poškozen podobně jako jsou poškozeny mozkové buňky požitím drog. Dr. Dobson varoval, že nedostatečnou mateřskou péčí produkujeme děti mozkově nenapravitelně poškozené. Pokud ztratíme jednu generaci, můžeme přežít, pokud ztratíme i druhou generaci, naše šance na přežití je malá. Kdo vychová děti zničené generace? Dnes v málo případech zastupují prarodiče, ale to k výchově morálně zdravé generace nestačí.

Podle jednoho průzkumu chování mládeže na otázku kdy je použití střelné zbraně přípustné, 20% mládeže odpovědělo, že užití je přijatelné, pakliže vám někdo něco ukradl, 8% pakliže vás někdo urazil. Na otázku, kdy je znásilnění přijatelné: 25% žáků 6. až 9. třídy neodsuzuje znásilnění, pokud jeden z partnerů do vztahu investoval nějaké peníze - stačí pozvání do kina nebo do restaurace, 67% mladých považuje znásilnění za přirozený vývoj vztahu ,pokud spolu chlapec a dívka chodí 6-8 měsíců.

V Americe žije 10 milionů zanedbaných dětí. Ještě více jich žije bez dozoru a ochrany dospělých. Rozpad rodiny přináší zneužívání a hrubé násilí proti dětem. Pedofilové - ti, kteří se soustřeďují na zneužívání dětí, mají neomezené příležitosti. Pedofil, podle statistik, běžně zneužije 340 dětí během sedmi let - dokud není dopaden.

Rodina je základ společnosti. Právě zde přichází odpovědnost křesťanů. Nestačí jen nečinně přihlížet a konstatovat, jak je svět kolem nás zkažený. Nestačí odsuzovat nemorálnost, uvolněné mravy a potraty, pokud sami nenabídneme lepší řešení. Bůh nás povolal k tomu, abychom byli věrni Jeho Slovu, ne k tomu, abychom tolerovali otroctví, rasismus, genocidu Židů, potraty a vědecké experimenty na nenarozených. Dr. Dobson varoval, že dnešní zákon, který podepsal nově jmenovaný president Bill Clinton, ohrožuje nenarozené dítě do té míry, že záleží pouze na poloze hlavičky v těle matky. Jde jen o 5 centimetrů, kde se nachází hlavička dítěte. Objeví-li se hlavička dítěte mimo matčino tělo, lékař má povinnost život dítěte zachraňovat. Pokud je uvnitř, patří dítě experimentátorům, kterým jde především oco nejzralejší mozkové buňky dítěte. Genetické pokusy mezi lidským embryem a zvířecími buňkami jsou na dosah ruky. Podobné experimenty známe z hitlerovské minulosti. Také Bible hovoří o době, kdy se rodily zrůdy. Biblické varování platí i nám.

  • I viděl Hospodin, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. (1 Moj 6:5)

Víme jak Bůh zakročil. Můžeme si být jisti, že Americe Bůh žehnal dvě stě let především proto, že to byla země, která Pána Boha ctila, jejíž ústava a zakládající otcové byli pod autoritou Božího slova. Jednoho dne se může stát, že se ústava Spojených států stane neplatným cárem papíru a historií, protože dnešní Americe nevyhovuje. Stačí, aby byl vyhlášen stav vnitřního ohrožení a budeme opět o krok blíž tomu, před čím nás Boží slovo varuje. Stačí změna zákona, kompromis, lhostejnost a potom národ vlažných křesťanů opustí láska, víra i naděje. Běda člověku, který skládá naději v člověka.

Dr. Dobson končil svůj proslov silně rozrušen. Se zlomeným hlasem řekl, že je připraven za biblickou pravdu a burcující skutečnost našich dnů obětovat i život. Ano, bývalý poradce prezidentů v otázkách rodiny musí mít dnes kolem sebe ochranku a jeho kancelář je pod dohledem ozbrojené stráže. Amerika, země s nejrozvinutější demokracií, žije pod hrozbou liberálů a militantních homosexuálů, kteří ovládli Bílý dům.

William Bennet, možná příští prezidentský kandidát, se zmínil o liberální elitě, která ovládla Spojené státy. Hovořil o morálních a duchovních problémech společnosti, která je ovládána sobeckými choutkami, cynismem, nudou a naprostou bezcitností. Vláda si vymýšlí nové a nové programy, jak "ochraňovat" práva obyvatel. Ve školách se místo výuky morálky vyučuje nezodpovědnost v sexuálním chování.

Chuck Colson, další významná osobnost křesťanského a veřejného života - bývalý poradce prezidenta Nixona, který skončil ve vězení za aféru Watergate. Jeho osobní svědectví patří k mimořádným zážitkům. Colson popsal a rozebral totální fiasko amerického systému vězeňství. Colson řídí největší křesťanskou misijní službu vězňům s vynikajícími výsledky. Reforma vězeňské správy na základě biblických principů je jediná odpověď. Těšíme se z toho, že Colsonova kniha "Jak milovat Boha?" vyšla v překladu i u nás. (viz ukázky na stranách 3 a 17)

Znovu a znovu jsme si říkali, každý z mluvčích konference by mohl přispět k zamyšlení a formování našich českých zákonů a paragrafů. Na první pohled se vám může zdát situace v Americe hrozná, ale musím dodat, že naše česká a evropská společnost je v mnoha směrech v daleko hlubší morální krizi než americká. Amerika totiž, na rozdíl od nás a Evropy, má stále ještě velmi silný cit k sounáležitosti s křesťanskými hodnotami. Pokud se mnou nesouhlasíte, jen jednu skutečnost pro zamyšlení. Není obce, není města, kde by nebylo hned několik křesťanských sborů. Každé desetitisícové městečko má více biblických křesťanů než celá Praha. Ani jeden kazatel není placen státem, ale vždy vlastním sborem. To samo svědčí o důležitosti víry v životě Američanů, které do sborů nikdo nestrká násilím. Z členství neplynou žádné výhody, kromě duchovního života. Vědomí o Bohu je u Američanů stále silné. Tato kontinuita u nás naprosto chybí. To co vidíme v Americe dnes, je výrazná polarizace společnosti na liberály a konzervativce. Liberál je volnomyšlenkář tíhnoucí k socialistickým utopiím, zatímco konzervativec hájí zákon a biblický základ, na kterém byla Amerika postavena. Jak se zdá, Bílý dům v čele s první dámou Ameriky paní Hillary Clintonovou a její manžel jsou velkou zkouškou morální zátěže, kterou musí dnešní Amerika projít. Bill Clinton tři dny po nástupu do Bílého domu podepsal pět závažných exekutivních rozhodnutí:

  • Odstranil zákaz služby homosexuálů v armádě
  • Odstranil zákaz zákona proti výzkumu fetálních pokusů
  • Odstranil nutnost předaborčních informací, na federálně financovaných klinikách, na jejichž základě by žena znala všechna rizika spojená s potratem (Protože tyto informace unás také chybí, vydali jsme je - napište nám).
  • Začal proces nového jednání o povolení a dovozu aborčního preparátu RU 486
  • Zajistil státní finanční podporu pro interrupce ve vojenských klinikách amerických posádek v zahraničí.

Pan prezident Clinton je první z amerických prezidentů, který v zájmu různých nátlakových skupin připustil a uplatňuje bezbožné zásady, jaké Amerika do dnešního dne nepoznala. Během jednoho roku svého prezidentství stačil přibrat mezi své nejbližší poradce 22 homosexuálních mužů a žen, kteří jsou na své sexuální chování patřičně hrdí i hluční. Dalších pět kandidátů, lidí těchto "výjimečných kvalit", kteří si zaslouží právní ochranu, na své jmenování nedočkavě čeká. Mezi poradci ani čekateli na jmenování křesťané nejsou.

V krátkosti - morální hodnoty, které v Americe platily 217 let, nemusí vydržet do konce desetiletí. Může se stát, že prezident Clinton ani nedokončí své funkční období. Může se stát, že bude poslední americký prezident. Může se stát, že ústava Spojených států ztratí svoji platnost a místo prezidenta a ústavy nastoupí parlamentní diktát. Amerika však historicky měla vždy neuvěřitelnou schopnost rozdmýchat i poslední jiskřičku naděje v neuhasitelný požár. Duchovní obroda může vzplanout. Stačí hrstka lidí, která vzbudí neudržitelnou mladickou sílu, elán a touhu začít znovu. Církev v Americe neměla nikdy politickou moc, tak jako tomu bývalo v Evropě, ale její vliv je oto trvalejší. Vláda dnešních politiků, kteří neuznávají Boží principy - morálku a etiku, sdružuje část obyvatel v otupělou, manipulovatelnou masu. Státní zřízení, které slibuje zajištění od kolébky po hrob, si vždy vybere svoji daň, zahubí demokracii a své občany vrhne do otroctví. Ti, kdo tímto způsobem zaopatřují blahobyt společnosti mají na mysli především svá teplá a zajištěná místečka. Občan, místo zodpovědnosti, povinnosti, dobročinnosti a lásky k bližnímu, nastupuje bezohledný boj o koryto a o přežití na výslunní.

Jen Bůh ví, kterou cestou se Amerika vydá. Je na křesťanech, aby přistupovali k volbám odpovědně. Je na křesťanech, aby vychovávali svoje děti k sexuální čistotě, aby je vyučovali Božím zákonům a především sami žili tím, čemu věří. Je na křesťanech, aby obětavě pomáhali tam, kde zodpovědní rodiče chybí. Jen potom budou světlem a solí tomuto světu.

Alexis De Tocquille "Demokracie v Americe I." před více než 150 lety napsal s úžasným nadhledem:

Zákony nemohou oživit víru, která vyhasíná; mohou však v občanech probudit zájem o osud jejich země. (str. 71) Tak tedy zatím co zákon dovoluje americkému lidu dělat všechno, náboženství mu brání chtít všechno a všeho se odvážit. (str.222)

Proto byla Amerika po 200 let vzorem celému světu. Náš dobrý nevěřící kamarád to vystihl následovně: "Demokracie a kapitalismus je jen pro slušné lidi." A my dodáváme, odložíme-li metr slušnosti - Bibli, potom se celá struktura společnosti zhroutí. Odluka církve od státu nikdy neznamenala, že Bible nemá co společnosti říci. Odluka církve od státu znamenala jen to, že stát nemůže ustanovit, která církev je ta pravá.

- kas -