Z vašich dopisů

* Milí manželé v Kristu,

děkuji vám za vaši práci, kterou děláte pro oslavu Božího království. Jsem šťasten, že mám takové sourozence. "Zápas o duši" je přesně to, co Boží lid potřebuje, ale myslím, že je velice dobrý i pro "polokřesťany" a pro nevěřící. Nebojíte se psát na každé téma a hlavně se nebojíte pravdy. Mnohým otevíráte oči, mnohé povzbuzujete, a jak už to bývá, mnohé občas nadzdvihnete. Mnoho biblických témat, kterým jsem nerozuměl, jsem díky vám pochopil. "Zápas o duši" čtu jedním dechem a jsem opravdu nadšen, je to hutná, kvalitní Boží strava. Přeji vám, abyste vytrvali a nenechali se otrávit kritikou těch, kteří nepoznali Ducha svatého, a proto vše berou lidsky a "Zápas o duši" jim boří to, na čem stavěli. Věřím, že mnozí teologové díky vám prohlédli nebo alespoň přemýšlí. Díky vám. Mám moc rád Pána Ježíše, mám moc rád lidi, kteří jdou do záhuby, mám moc rád vás a jsem moc rád, že jste v lásce stejní. Ano, vy milujete lidi jdoucí do záhuby a nechcete se s tím smířit; díky vám mnozí už jdou po té správné cestě s Ježíšem do nebe, o tom jsem přesvědčen. Bůh vám žehnej.

Váš věrný bratr v Kristu,

Roman, Pardubice

 

* Vážený bratře,

v minulosti jsem odebíral časopis Zápas o duši. Potom jsem z osobních důvodů odběr ukončil a všechna čísla věnoval. V těchto dnech se mi opět dostalo do rukou několik čísel tohoto časopisu a já si uvědomil, jak jsou mi myšlenky v něm otištěné blízké a jak mě posilují. Uvědomil jsem si, že jsem udělal chybu, když jsem odběr ukončil. Obracím se na Vás s prosbou. Mohl bych opět začít časopis odebírat? Bylo by možné dostat i starší čísla?

Pokud by to bylo možné, velmi by mě to potěšilo a věřím, že i posílilo v  životě víry. Děkuji.

S úctou a přáním Božího požehnání

Ladislav, Kutná Hora

 

* Vážení,

zdravím Vás srdečně v tuto předvánoční dobu. Rád bych Vám alespoň touto cestou poděkoval za Vaši obětavou práci i za zasílání časopisu Zápas o  duši. I když se nepovažuji za věřícího v pravém slova smyslu, velmi si Vás vážím, kteří tento dar máte. Rád čtu Vaše myšlenky a názory zveřejňované Vaším časopisem. Jsou mi mnohdy velkou inspirací a námětem k mému laickému studiu Bible. Snad se naše názory na víru v mnohém liší, jsem však vám všem vděčný za váš pohled, za vaše přesvědčení i za způsob jeho podání.

Miloš, Borová

 

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU

Nestává se každý den, že se setkáte s člověkem starším 100 let. My jsme měli nejkrásnější vánoční dárek a potěšení přivítat u nás doma naši sto jedna letou čtenářku a především sestru v  Kristu, paní Boženu Chládkovou. Její zápal pro evangelizaci, láska k bližnímu a zájem o současné dění je prostě úžasná. Vy všichni, kdo sestru Chládkovou znáte, víte sami nejlépe, jak dovedou její slova potěšit. Domov NADĚJE ve Vysokém Mýtě, jako každý jiný, potřebuje věrné Boží služebníky.