Štěstí na předpis

How do you do? - bývala společenská fráze, kterou používali lidé v anglicky hovořícím světě. Pozdravili se navzájem slovy: "Co děláte?" Dnes se vítají slovy - How are you?, tedy "Jak se máte?". Většina z nás se skutečně více zajímá o to jak se máme, případně jak se cítíme, než co děláme. Tento posuv se stal počátkem změn hodnot a celkového pohledu na smysl a kvalitu života.

Díky vyspělému lékařství a preventivní péči se většina lidí dožívá vyššího věku a má mnohem více volného času než kdykoliv dříve. Pokud volný čas nenaplníme nějakou smysluplnou činností, stává se, že i zcela tělesně zdraví lidé se cítí špatně. Hledají pomoc v ordinacích lékařů, a když ji nenajdou, obracejí se na psychology, psychiatry, navštěvují kliniky, léčebny i léčitele. Ve vyspělých zemích si občané zvykli, že mají právo na lékařskou péči, a jejich očekávání klade na lékaře stále vyšší nároky. Stále častěji se stává, že ani nejlepší lékaři a nejmodernější chirurgické zákroky nemohou naplnit pacientovo očekávání. Osamocených, stárnoucích a nemocných lidí přes veškerý lékařský pokrok neubývá, spíše naopak. Stále častěji je příčinou nemocného těla nemocná duše.

Nemocnou duší se až do nedávna zabývala především psychiatrie. Podle definice se psychiatrie zabývá dvěma podstatami člověka. První část psyché se obvykle překládá jako dech, duše, mysl a iattreia jako ošetřování, hojení nebo obnova duše. Psychiatrie, podobně jako medicína, má své meze. Ne všichni pacienti mají odvahu vyhledat pomoc psychiatrů nebo vysedávat do nekonečna v ordinacích psychologů či jiných odborníků na vnitřní já, lidskou duši, a podrobovat se psychoanalýzám. Proto se v medicíně stále častěji používají tzv. psychoaktivní látky, jež mají za úkol pozměnit náladu a sebevědomí člověka.

Nejrůznější účinky psychoaktivních látek znají lidé od pradávna. Doba, kdy stačila káva, alkohol, cigarety k navození pocitů uvolnění, radosti, spokojenosti a štěstí, je nenávratně pryč. Marihuana se stala symbolem revolty mladé generace. Měkké a tvrdé drogy si našly své uživatele nejen mezi mládeží a dospělými, ale patří k nim stále častěji i děti. Zdravotnické statistiky rok od roku registrují více uživatelů. Oblíbené jsou SMART DRUGS, které údajně zlepšují mozkové funkce, schopnosti se soustředit a vylepšují celkovou tělesnou i duševní vnímavost.

Jakmile je člověk na stopě čemukoliv, co vyvolává příjemné pocity, má touhu je maximalizovat. Výzkum a vynalézavost těch, pro něž psychoaktivní látky znamenají především zisk, jsou nevídané.

Svět výrobců a uživatelů je rozdělen na svět legálního a ilegálního užívání i obchodování. Síť narkomafie sužuje téměř celý svět. Nestačí osvěta, varování, ale zatím účinně omezuje výrobu, obchod a užívání drog jen trest smrti.

A protože jde o velké peníze, přiživuje se na závislosti lidských duší mnoho profesí. Farmaceutické společnosti ruku v ruce s lékařskou profesí hledají pacienty a zákazníky stejně usilovně jako výrobci a distributoři ilegálních drog. Problém narkomanie se dotýká všech uživatelů psychofarmak.

Z anatomie víme, že přirozené psychické naladění osobnosti ve své chemické podstatě řídí neuropeptidy. Například noradrenalin působí asi na deset tisíc různých pocitových molekul, jejichž přesně daná funkce vytváří naši osobnost. Myšlení, pokud zapomeneme na lidskou duši, není skutečně nic jiného než soubor chemických reakcí, které probíhají v šedé kůře mozkové.

Z Božího slova víme, že lidské tělo je utvořeno z hlíny - což potvrzuje, že lidské tělo je jedinečná živá laboratoř, kde neustále probíhají chemické reakce, ale to není vše. Ve stručnosti můžeme říci, že životní energii získáváme z potravy. Ta umožňuje, aby draslík a další ionty prostupovaly biologické membrány, které proměňují naše myšlenky v nervové impulsy. Každá myšlenka formulovaná v našem mozku chemicky aktivuje nervové transmitory. K tomu, abychom mohli existovat a přemýšlet, potřebujeme kyslík. Bez něj bychom se nezmohli ani na jedinou myšlenku a nevydali ani hlásku. Bez kyslíku by náš mozek odumřel během několika minut. Bez mechaniky proudění vzduchu hlasivkami bychom nemohli ani sípat, natož své myšlenky s někým verbálně sdílet. Ale protože člověk není jen chemická laboratoř, podívejme se na psycho-farmacii z biblického pohledu. V knize Genesis je psáno, že člověk je psyché, tedy duše živá. Co je to duše, o tom se mohou filosofové dohadovat do nekonečna. Podobně široké pole interpretace platí i o farmacii.

Původní řecké slovo "pharmakeia" mělo význam kouzelnictví, čarodějnictví, čarování a čarovné nápoje. Do stejné kategorie patří vyvolávání transů, vizí a halucinací - tedy kvality vjemů, které jsou v dnešní době nejblíže účinkům drog.

Je zajímavé, že jedním z významů slova farmacie je také smilnění, svádění a trávení jedy. Opiáty, hypnotika, halucinogeny a nejrůznější omamné látky jsou vyráběny a destilovány v pokoutních laboratořích, zatímco v ordinacích lékařů jsou vydávány předpisy na nejrůznější analgetika, sedativa a stimulanty na uklidnění dospělých. Pacienti předpokládají, že hlavním úkolem lékaře je vyhmátnout a předepsat ten pravý lék, který vše napraví. Novou módou se stala antidepresivní léčiva obsahující většinou serotonin, dopamin a další. Ještě do nedávna jsme věřili, že jednoho dne bude vynalezena zázračná pilulka, která nás ochrání od všech nemocí, bolestí a neduhů. Dnes doufáme, že bude vynalezen hormon nebo gen proti stárnutí a elixír optimismu a dobré nálady. Bible před jakýmkoliv zneužíváním farmak, která mění psychiku člověka nebo vyvolávají mystické tranzy, důrazně varuje.

Člověk je neodolatelně přitahován k transcendentním zkušenostem, a pokud je nemůže získat cestou přirozenou, hledá je způsobem nepřirozeným nebo i nadpřirozeným. Neurofarmakologové, genetičtí inženýři, molekulární biologové a mozkoví experti mapují mozkové a hormonální funkce, které ovlivňují naši emocionální stabilitu a definují nové psychonormy. Nová psychofarmaka slibují rychlé a jednoduché řešení každodenních problémů. Psychonormy a psycho-farmacie mohou a budou stále více ovlivňovat a určovat myšlení a chování člověka.

Neurofarmakologové, genetičtí inženýři, molekulární biologové a mozkoví experti pronikají do tajů mozkové chemie a hormonálních funkcí. Přímo zázračná pilulka dostala název PROZAC. Ten byl původně určen klinicky nemocným lidem, ale byznys je byznys. PROZAC se stal miláčkem lékařů a hitem v řadách nejširší veřejnosti. PROZAC obsahuje syntetický hormon serotonin. Ten určuje a řídí naši citlivost na bolest, chuť k jídlu, impulsivní sexualitu, spánek, krevní tlak, nálady, sebevědomí, sebeúctu a sebehodnocení. Dnes víme, že nedostatek serotoninu může způsobovat deprese, v horším případě může vyvolávat sebevražedné sklony. Depresemi dnes trpí kde kdo, a tak PROZAC lékaři předepisují kde komu.

Obrovský komerční úspěch PROZACU se stal předzvěstí nové řady tzv. drog životního stylu. Americké noviny, časopisy, Internet, televize až po samotný Wall Street šíří nadšení, které vzbudil další zázračný prostředek nazvaný VIAGRA. Slibuje super sexuální výkonnost pro impotentní muže a překonává vedlejší účinky některých léků. Reklama posouvá hranice stáří a slibuje spokojenější, zdravější a delší život. Snadno si dovedu představit, že obnovená sexualita mužů způsobí nejen vznik nových a kdykoliv dostupných sexuálních služeb, ale také řešení neplánovaného těhotenství. Blíží se doba, kdy budou drogy a sexuální služby pod kontrolou státu, stejně jako alkohol a nikotin dnes. Drogy se přesunou z ulice do lékařských ordinací, z prostituce se stane profesionální a počestná profese a konečně může být obojí legalizováno.

Ze zkušenosti víme, že žádná sexuální revoluce nepřinesla to, co slibovala. Tělo můžeme ošálit antikoncepcí i pilulkou rozkoše, ale vzájemnou důvěru, lásku a manželskou intimitu, ani dobrou komunikaci nenahradí žádná pilulka. Samotná sexuální výkonnost nezaručuje štěstí a spokojenost. Konzumní sex za sebou zanechává úzkost, strach, nepokoj, prázdnotu, osamělost a bezvýchodnost. Je to bludný kruh.

Jak se zdá, psychoaktivní drogy budou odvádět lidstvo dál a účinněji od Božího volání a duchovního hledání, než jakákoliv ideologie v minulosti. O to víc bude neutěšený duchovní stav lidstva napravovat na míru šitá "pharmakeia". Zákonodárci a psychofarmaceutické společnosti již dnes drží trumfy farmacie ve vlastních rukou. Lékaři předepisují recepty na štěstí pro tělo i duši. To vše nazývá Boží slovo skutky lidské svévole, nepravostí a smilněním.

  • Skutky lidské svévole jsou zřejmé: necudnost, nečistota, bezuzdnost, modlářství, čarodějství (pharma- keia), rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly, závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím. (Galatským 5:19-23)

Ateistická indoktrinace ochudila duchovní rozměr člověka natolik, že materialista nezná Boží přítomnost ani působení Ducha svatého. Proto uspokojuje především svoji tělesnost, ale to ke štěstí nestačí. Nestačí ani hromadění hmotných statků. To vše je pomíjivost.

Duchovně mrtvý člověk hledá smysl života a nachází nejrůznější náhražky. Chemické řešení psychických a sexuálních problémů sice nabízí nevídané možnosti, ale stejně jako plastická operace nebo nejlepší kosmetika neprodlouží nikomu z nás život o jediný den, tak žádná pilulka nezmění trvale stav naší duše. Prázdnotu mohou ošálit na chvíli nejrůznější rekreační drogy, elixíry dobré nálady nebo antidepresiva na lékařský předpis. To vše jsou jen berličky, které podpírají nalomenou duši duchovně mrtvého člověka.

Lék na nemocnou duši nenajdeme v ordinacích lékaře, ani v lékárně nebo v laboratoři, ale jen u svého Stvořitele. Obživit lidského ducha a vyléčit duši může pouze Pán Ježíš Kristus.

  • Hledejte však nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. (Matouš 6:33)

- kas -