Kdo jsme?

HCJB WORLD RADIO - ZÁPAS O DUŠI je členem HCJB INTERNATIONAL MEDIA GROUP a partnerskou organizací HCJB WORLD RADIA, což je evangelikální mezinárodní mezidenominační misijní organizace zaměřená primárně na rozhlasové vysílání. Společně s dalšími partnery vysílá křesťanské pořady do 59 různých zemí ve více než 50 jazycích. Misie sdružuje více než tisíc pracovníků, zaměstnanců a dobrovolníků různých zemí.
HCJB WORLD RADIO ústředí se nachází v Koloradu v USA a má řadu mezinárodních center, která reprezentují misijní práci HCJB. Reprezentanti asistují při získávání a vysílání nových misionářů především do Ekvádoru. Řada kanceláří je přímo zúčastněna na přípravě křesťanského vysílání. Součástí misijní práce mezinárodních kanceláří je příprava a praktická výuka nových tvůrců rozhlasových pořadů.
Smyslem misijní práce HCJB je hlásat evangelium Ježíše Krista všem národům, aby byly proměněny životy jednotlivců a ti se stali aktivní součástí těla Kristova - lokální církve.