Zastav se!

  • ... A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo. (1. Samuelova 9,27)

Ano, žijeme ve velmi uspěchané době. Kdykoliv mluvíme s lidmi věřícími i nevěřícími, slyšíme stále "spěchám, nemám čas".

Ale právě v této uspěchané době mám pro tebe, drahý čtenáři, slovo k zamyšlení.

Spěcháme, protože se chceme postarat o rodinu, dosáhnout nějakého cíle, věnovat se svým koníčkům, sloužit Bohu, zvládnout to i ono. Někdy nás ke spěchu vede jenom naše marnivost, jindy přehnané cíle, někdy cíle lidumilné a myslíme si, že i Bohu milé. Byl bych však velmi rád, abychom se právě teď, v této chvíli pozastavili. Drahý čtenáři, až dočteš tento článek, zastav se a udělej si čas k zamyšlení.

V dnešní době rodiče velmi často spěchají, protože jsou oba nějakým způsobem angažováni v podnikání či jiném zaměstnání, potřebují vydělat peníze, protože mají děti a chtějí se o ně postarat.

Je skutečně pravda, že Bůh nařídil rodičům starat se o děti. Neokrádáš však náhodou právě spěchem svoje dítě o to nejvzácnější, co mu můžeš dát o obecenství s ním? Drahý bratře, neničíš své manželství tím, že ve snaze zajistit dostatek finančních prostředků nemáš čas slyšet a vnímat manželku?

Drahý bratře, drahá sestro, často si ničíš obecenství s Bohem tím, jak moc se ze své vlastní síly a své vlastní představy o tom, jak má služba Bohu vypadat, snažíš Bohu sloužit, získávat pro Něj duše. Děti by velmi často oželely mnohou drahou hračku, kdyby měly u sebe rodiče, kteří je mají rádi, naslouchají jim a věnují jim pozornost. Stejně tak manželský partner by rád mnohé vyměnil za pravé obecenství.

Vraťme se však k tomu nejdůležitějšímu. Bible na jednom místě píše, že Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil. Máš čas se Mu věnovat? Máš čas naslouchat Duchu svatému, nebo pro samou službu Jemu, pro mnohé aktivity, nemáš pro Něj čas?

Drahý bratře, sestro, příteli, uvědomuješ si, že Bůh může nazvat svévolníkem i člověka zabývajícího se těmi nejušlechtilejšími cíli a záměry? Na čem tedy Bohu záleží nejvíce? Na tobě samém, na obecenství s tebou. Měli bychom si uvědomit, jak velkou hodnotu má pro Boha právě to, zda si umíme na Něj udělat čas, vnímat, slyšet Ducha svatého. On je ten, kdo chce konat své dílo a použít si nás jako nástroje. Máme však na to čas?

Viděl jsem už mnoho lidí, kteří pracovali do úmoru, ale bylo by třeba se zeptat: Chce to Bůh? Chce Bůh to, co děláš? Chce Bůh, abys stál právě tady na tomto místě a konal právě toto dílo?

Ty se na chvíli zastav. Přemýšlej, zvažuj a dovol Duchu svatému, aby se tě dotýkal. Je to Bůh, kterému na tobě záleží, který tě miluje, ale to hlavní, co od tebe chce, je mít s tebou obecenství. Ano, On chce, abys pracoval, ale On chce pracovat skrze tebe.

Saul hledal oslice a našel království. I my hledáme, chceme to nejlepší, i my toužíme jít, abychom našli to nejlepší. Chceme splnit úkoly, které nám byly svěřeny, jako chtěl Saul nalézt oslice svého otce. Prošel jednu zemi, druhou, třetí, ale nikde nebyly. Byl vyčerpán, bez jídla a peněz.

Možná si také připadáš vyčerpán, bez všeho, ale pak je nejlepší čas zastavit se. Je tady Bůh, který se s tebou chce setkat. Modlíme se za naše blízké, bojujeme za spasení našeho národa, ale my nikoho nespasíme. Snažíme se o šíření evangelia, aktivně pracujeme i v sociální oblasti, to vše je potřebné, ale nejdůležitějším vždy znovu a znovu zůstává a máš čas se zastavit?

Eliáš následoval Hospodina, byl věrný, ale když se dostal do těžké situace, utíkal před Jezábel, protože mu šlo o život. S Jezábel nebyly žerty. A když uštván, unaven, znechucen chtěl zemřít, přišel konečně na Boží horu Choréb a tam se ho Bůh zeptal: Co tu chceš, Eliáši? Jinak řečeno, kde je tvé místo, kde tě chci mít?! A Eliáš vysvětloval Bohu, jak strašně těžká situace je v Izraeli.

"Bože, už jenom já. Máš už posledního člověka v Izraeli. Už zůstávám jenom já, víš to, Bože?" A jak zní Boží odpověď? Vrať se, tvé místo není na hoře Choréb, ale v Izraeli. Tam učiníš to, co ti teď říkám, a na závěr ještě jsem si zachoval sedm tisíc těch, kteří nesklonili kolena před Baalem. Eliáši, ty toho nevíš!

Ano, i my se velmi často potřebujeme zastavit ve svém zápase a shonu, abychom se postavili před Hospodina, kde se najednou dozvídáme ale ono to tak není, ono to vypadá jinak. Když se takto dokážeme postavit před Hospodina, dozvíme se, co je třeba dále zařídit a vykonat.

- Váš bratr Rudek, Život v Kristu 9/98 -