Čas

Čas je slovo velmi známé, vyslovujeme ho každý den. Většinou ho používáme ve spojení s jistou negací, tedy asi takto: „Nemám čas!". Ale je to tak opravdu? Jaké je biblické vnímání času? Rozhodně je lineární, tedy má svůj začátek a konec, naplnění, nejde o kruh, ale spíše o přímku. Pokud se podíváme pozorně na život biblických postav, neuvidíme v jejich hospodaření s časem dnešní uspěchanost. Kde se tedy vzalo naše neustálé vytížení? Věřící člověk přijímá i dnes každý okamžik svého života jako dar, tedy jako něco, na co nemá nárok, něco darované z milosti. Věřící člověk by si tedy měl času více vážit. Myslím si ale, že od tohoto ideálu jsme ve všedních dnech dost vzdáleni, necháváme se strhnout proudem normálního hospodaření s časem - nemáme čas. Často obtížně dáváme dohromady termíny schůzek, jsme zavaleni prací. Co s tím, kudy vede cesta ven? Možná je stručný a přesný návod ve třetí kapitole knihy Kazatel. Všechno má svůj čas. Nemá cenu nenávidět, když je zrovna čas milovat, nemá cenu pracovat, když je čas odpočívat. Bůh ví, co je pro nás dobré a my bychom se měli učit v klidu modlitby a ztišení poznávat jeho vůli, toužit po ní, bojovat o ni. Není to otázka okamžité změny, jde spíš o snažení na delší dubu. Času není rozhodně málo. Je ho akorát, právě tolik, kolik je třeba. Je na nás a na našem hospodaření, jaký budeme mít pocit ze svého života. Připomínám to i sám sobě, nejsem dokonalý, i já se někdy zastihnu ve chvíli, kdy mě vleče doba a pojetí mnoha věcí, ale biblický návod máme. Každá chvíle je dar, žádná není zbytečná, hospodařit už musí každý sám.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden rok, zeptejte se studenta, který propadl u závěrečné zkoušky.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden měsíc, zeptejte se matky, které se narodilo dítě o jeden měsíc dříve.

Chcete-li zjistit, co znamená jeden týden, zeptejte se redaktora týdeníku. Chcete-li zjistit, co znamená jedna hodina, zeptejte se milenců, kteří na sebe čekají.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna minuta, zeptejte se někoho, komu ujel vlak nebo mu uletělo letadlo.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna sekunda, zeptejte se někoho, kdo přežil autonehodu.

Chcete-li zjistit, co znamená jedna setina sekundy, zeptejte se držitele zlaté medaile na olympijských hrách.

Čas na nikoho nečeká… Prožívej plně každý okamžik svého života. A nejlépe ho oceníš s někým blízkým…

- CEP (Církevní Ekumenický Plátek, č. 38), Zdeněk Bohuslav -