Přehled kontroverzních míst v dokumentu Charta Oecumenica

V dokumentu Charta Oecumenica - pro rychlou orientaci čtenářů v problematice:

Katolické cíle:

Musíme se vynasnažit o překonání rozdělení, která mezi námi ještě existují.

Přijímáme tuto Chartu jako společný závazek k dialogu a ke spolupráci. Charta popisuje základní ekumenické úlohy, ze kterých odvozuje řadu směrnic a závazků.

Naše ekumenická úloha tedy spočívá v tom, abychom tuto jednotu, která je vždy Božím darem, učinili viditelnou.

Viditelné jednotě ještě zabraňují zásadní rozdíly. Existují rozdílná pojetí, především co se týče církve a její jednoty, svátostí a úřadů. S tím se nemůžeme spokojit.

Chceme vynaložit všechny své síly na to, abychom překonali problémy a překážky, které ještě naše církve rozdělují.

Abychom dosáhli hlubšího ekumenického společenství, musíme bezpodmínečně pokračovat ve snahách o konsensus (shodu) založený na víře. Bez jednoty ve víře neexistuje žádné plné církevní společenství.

Budeme pracovat pro viditelnou jednotu církve Ježíše Krista v jedné víře, která má své vyjádření ve vzájemně uznaném křtu a v eucharistickém společenství.

Zavazujeme se jít vstříc cíli, kterým je eucharistické společenství.

Politické cíle:

Církve podporují sjednocení evropského kontinentu.

Prohloubit společenství s židovstvím.

Rozvíjení vztahů s islámem.

Chceme zintenzivnit na všech úrovních setkání křesťanů a muslimů, jakož i dialog mezi křesťanstvím a islámem.

Zavazujeme se, že se budeme spolu s muslimy podílet na společných záležitostech.

Setkání s jinými náboženstvími a světonázory.

Celé znění dokumentu Charta Oecumenica naleznete ZOD 91, str. 35

- Granosalis -