Velký příběh

Počátkem listopadu vydalo největší nekatolické křesťanské nakladatelství „Návrat domů" drobnou knížku amerického autora Johna Eldredge pod názvem „Velký příběh" (anglický originál se jmenuje „Epic"). Tato drobná knížka je již pátým dílem jmenovaného autora. Nutno ovšem poznamenat, že třetí knihu (anglický titul „Sacred Romance", český překlad vyšel pod názvem „Na cestě") psal se svým dlouholetým blízkým přítelem Brentem Curtisem a čtvrtou (anglicky „Captivating", česky „Úchvatná") se svou ženou Stasi. Pro úplnost ještě uveďme, že první u nás vydaná kniha se jmenovala „Pozor, srdce muže!" (anglický originál „Wild at Heart") a druhá „Chraň svoje srdce!"

„Velký příběh" by mohl být napsán jako první a byl by vhodným klíčem ke všem dalším knihám tohoto autora. John Eldredge si ale své myšlenky zřejmě postupně ujasňoval a osnovu svého vidění světa byl schopen stručně vyjádřit až nyní.

Přes to, že křesťanů je v naší zemi poměrně pomálu, nabídka křesťanských knih je velmi pestrá. Vyšla již celá řada knih pro muže a pro ženy, ovšem některé - zpravidla z jiných nakladatelství než „Návrat domů" - mají povahu návodů (Něco jako „Jak být dobrým mužem" či "Jak být dobrou manželkou a matkou"). Jistě i takové knihy mohou člověku něco dát; nicméně Eldredgovy knihy jsou ze zcela jiného soudku. Na druhé straně nechci hned na počátku zamlčet, že jdou zcela proti srsti této době, která jakoby chtěla všechny rozdíly mezi muži a ženami smazat a vztah mezi pohlavími zpravidla nahlíží jako boj kdo s koho.

Eldredgovy knihy jsou, mimo jiné, oslavou jinakosti muže a ženy. John Eldredge dokazuje zejména na moderních filmech, že určité základní vnímání světa se nám stále vrací. Každý z nás žije svůj příběh a příběhy jiných lidí nás zajímají. Muž touží po hrdinství, touží dobývat ženu - a žena touží po princi, který ji vysvobodí. Moderní příběhy se v mnohém od pohádek liší; Eldredge ale umně ukazuje, že základní schéma je vlastně stejné - ať už vezmeme „Rozum a cit", „Titanic" či „Statečné srdce". V našich příbězích zpravidla bývá zlatý věk, katastrofa, bídák, a všichni přinejmenším toužíme po šťastném konci.

V knize „Na cestě" Eldredge s Curtisem tvrdí, že všichni už od útlého dětství přijímáme dvě zcela protikladná poselství. Jedno nazývají „poselstvím svaté zamilovanosti" a druhé „poselstvím šípů". První poselství nám říká: „Svět je nádherné místo; důvěřuj!" Druhé poselství nám našeptává: „Svět je nebezpečné místo; musíš se postarat sám o sebe". Nemáme-li ke svému životu (a celému světu) klíč, nevydržíme napětí těchto dvou protichůdných a velice silných poselství. Většinou nakonec uvěříme tomu druhému a začneme se obrňovat proti bolesti a zklamání. To se nám zpravidla daří, ale platíme vysokou cenu: Ztrácíme naději a schopnost odevzdat se v lásce druhému.

Eldredge ve svých knihách dokládá, že naše jednotlivé příběhy jsou součástí „Velkého příběhu", příběhu mezi Bohem a člověkem. Prakticky všechna velká díla světové literatury a všechny filmy, které oslovují velké množství lidí, v nějaké poloze vyprávějí tento velký příběh nebo s ním nějak souvisí. V Eldredgově podání jde v životě každého muže o hrdinství, o statečnost, o opravdovost, a v životě každé ženy o krásu. (Ženy, které si krásné nepřipadají, si nemusejí zoufat; Eldredgovi pojímají krásu poněkud jinak než soutěže o „Miss Česká Republika" nebo „Miss World".) Bůh, jak mu rozumí Eldredge, není autor divadelního kusu, který se zpovzdálí dívá na to, co rozehrál. Bůh je sice autor, ale autor naprosto mimořádný, protože vstupuje do své hry a stává se jedním z herců. Proč a jak, to už neprozradím. Doporučuji, abyste si to v Eldredgových knížkách našli sami.

- Dan Drápal -