Den v senátu

Dne 4. 11. 2008 proběhla za nápadně velké účasti v prostorách Senátu ČR v Praze konference „Křesťanství a demokracie dnes". Tématem setkání byla kniha univ. profesora Petra Fialy, rektora Masarykovy brněnské university, zabývající se sekularizací společnosti, který jako host konference tuto studii zpřístupnil posluchačům a rozebral hlavní myšlenky. Hovořil mimo jiné o značně zúžených možnostech křesťanských stran v Evropě a v našem politickém prostředí. Svou knihu uvedl jako podklad pro následující úvahy a diskusi.

Studie se tak stala něčím aktuálním především pro členy KDU-ČSL, zvláště po volebním neúspěchu do krajských a senátních voleb. Konkrétně se rozebíraly i příčiny situace, kdy se KDU-ČSL neprosadila ve volbách a byla vyslovena obava, že se tato strana nemusí příště do parlamentu dostat. Myšlenky autora byly překvapivě poučné především tím, jak se dá akademicky analyzovat společensko politická situace. Užitečné rady tohoto muže byly v minulosti, jak sám řekl, opomíjeny, a teprve na této konferenci se dostaly na pořad dne, snad ne příliš pozdě. ...

Ve svém příspěvku jsem použil několik aforismů, které vystihují naši situaci: „Prohráváš-li, zůstaň v ofenzívě"; „Silní mají pravdu, ale Pravda je silnější". Pro ilustraci jsem použil příběh městečka, napadeného silným nepřítelem, které bylo zachráněno mužem, který byl chudý, ale moudrý:

Bylo malé město a v něm hrstka mužů. Tu přitáhl na ně velký král, obklíčil je a zbudoval proti němu mohutné náspy. Našel se pak v něm nuzný moudrý muž, který by byl to město svou moudrostí zachránil, ale nikdo si na toho nuzného muže ani nevzpomněl. Řekl jsem si: Lepší je moudrost než síla, třebaže modrostí toho nuzáka pohrdli a jeho slova nebyla slyšena. Slova moudrých v klidu vyslechnutá jsou lepší než křik toho, který panuje nad hlupáky. Moudrost je lepší než válečné zbraně, mnoho dobrého však zničí jediný hříšník. (Kaz 9:14-18)

To je postavení nás křesťanů v Česku. Máme být chudí duchem, abychom dostali nadpřirozenou moudrost a pomazání, abychom ochránili společnost, Česko, Evropu. Pro každého mám tři rady:

Lepší je moudrost než síla, tedy i ta klidná.

Jistě ne naší mocí, ale Duchem Pána můžeme něco v národě vykonat. Dále jsem řekl, že máme raději poslouchat moudrost moudrých než křik panující mezi blázny.

Myslím tím křik nejen v masmédiích, ale i občas na rozhodujících místech společnosti. Moudrost souvisí s Boží bázní, s odhodláním respektovat Boží řád. Když jsem opouštěl Senát, zjistil jsem, že mi zbylo ještě jedno heslo, které jsem rozdával v Senátu s jinými grafikami a dal jsem to na stůl vrátnice:

Respektujte Boží řád, odvrátíte český pád.

- Václav Lamr -