Novoroční a výroční výzvy

Když jsme v roce 1989 vydali první číslo Zápasu o duši, ani ve snu nás nepadlo, že časopis bude sloužit více než dvacet let a že se dočkáme 100. výtisku.

Po našem návratu v r. 1992 do tehdejšího Československa jsme nechápali, proč jsme se nastěhovali právě do Luhačovic. Dnes vidíme, že nás Pán připravoval na věci, o kterých jsme snili ještě v Indonésii a Ekvádoru. Z Luhačovic jsme navázali řadu osobních kontaktů, které způsobily, že Zápas o duši začal vycházet několik let i ve slovenském překladu.

Dnes můžeme s radostí říci, že počet čtenářů sice na Slovensku v české verzi poklesl, ale byli jsme u zrodu dalších dvou slovenských časopisů - „Zmena a rást" a nejnovějšího „SOLAS":

Hlásiaceho sa k reformačnému odkazu piatich „sola". Je kristocentrický a zároveň otvorený autorom i čitateľom z rôznych denominácií.

Za ta léta jsme navázali mnoho vzácných kontaktů a osobních přátelství. Naše spolupráce (Hlas And a Dobrá novina) s TWR začala v roce 1986 a pokračuje dodnes. Boží ruka a koordinace je úžasná. Vzniklo satelitní vysílání Radia 7 a jen díky tomu se naše společná služba mohla posunout o další mílový krok vpřed. Rozhlasová spolupráce, překlady a příprava pořadů pro vysílání Radia Lumen nakonec vedla k udělení FM frekvence 107.7 Rádiu 7 v Banskej Bystrici. Děkujeme Pánu, že máme na Slovensku silné zázemí a jsme nekonečně vděční, že se můžeme společně podílet na službě pro slávu našeho Pána a Spasitele. Těšíme se, že se mnozí další spolupracovníci z minulosti a místní sbory do této rozhlasové práce zapojí. Modlíme se, aby Rádio 7 - FM 107.7 byla první z mnoha dalších udělených licencí, aby spolupráce HCJB Global a TWR v Brně i Bratislavě byla i nadále oslavou Božího působení.

Vyjádřit poděkování všem věrným obětavým spolupracovníkům a dobrovolníkům je na místě. Patří především: vedení a všem spolupracovníkům TWR CZ a SK, dále manželům Zavillovým, Dagmar Kukučkové, Milanu Hudecovi, Janu Šichulovi, Marianu Sedláčkovi, čtenářům časopisu Zápas o duši, posluchačům TWR a Rádia Lumen. Tímto vyjadřujeme vděčnost sborům a jednotlivcům u nás a především v USA, kteří naši službu finančně podporují a modlí se za ni. Děkujeme všem dobrovolníkům, spoluautorům, překladatelům, čtenářům i posluchačům za modlitby, slova povzbuzení a finanční obětavost. Ještě nejsme v cíli, ale máme za sebou dlouhou společnou cestu. Od příštího roku a 100. výročního vydání začne pracovat nová redakční rada. My dva, Pavel a Klára, zůstáváme jejími členy. Těšíme se, že časopis bude stejně čtivý a „nabitý", aby oslovil ty, kteří se s ním ještě nesetkali. Pomůžete nám rozšířit řady čtenářů? Jak? Nejjednodušší cesta je, že časopis doporučíte a předáte starší čísla svým známým. Často nám noví čtenáři píší, že o něm nikdy dříve neslyšeli. Společnými silami můžeme sloužit těm, kteří ještě neslyšeli: Vy jste naší živou reklamou.P.S.

Milí Steigerovci,
dnes mi pán Bešenda priniesol balík. Ďakujem! Pripravím na podpis darovaciu zmluvu a pošlem Vám na podpis. Čo sa týka vysielača, dostali sme písomný súhlas Letiska Sliač k stavbe, stále však čakáme na formálny podpis letec. úradu. Sviatky to veľmi zdržia. Všetci úradníci sú už na dovolenkách. Máme zakúpene všetky komponenty pre vysielač. V Januári chceme začať skúšobné vysielanie.

Prajem Vám požehnané a pokojné sviatky a veľmi ďakujem za spoluprácu počas celého uplynulého roka. Bol to veľmi náročný rok, dramatický na nečakané zvraty ... Som vďačný Bohu, že ma s nami toľko trpezlivosti.

Vo viere v Božie vedenie pozdravuje,

Milan Hudec

- Pavel a Klára Steigerovi -