Darwin, nebo inteligentní záměr?

Kongresové centrum v Praze se stalo 22. října 2005 místem Mezinárodní konference na téma „Darwin a inteligentní projekt: Výzva pro vědu 21. století". Pořádat podobnou konferenci u nás není vůbec snadný ani vděčný úkol. Jakákoliv zmínka na toto téma totiž vyvolává především v našich vědeckých kruzích ostré reakce. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Odpověď byla jasná – nejde o vědeckou konferenci a na možnost účasti na konferenci reagovali negativně. ČT1 a ČT24 této mezinárodní události věnovaly ve zprávách dne alespoň malou pozornost.

Evoluční biolog Jan Zrzavý se nechal slyšet (Respekt 42/2005 – Designéři nad Prahou), že Mezinárodní vědecká konference na téma „Darwin a inteligentní projekt: Výzva pro vědu 21. století" byla něco jako úlet do dob největšího temna. Profesor Jan Zrzavý sám v sobě nenašel odvahu, aby razantně a věcně roznesl nejen neviditelný organizační výbor (všechny informace byly dostupné na internetu), ale aby u nás toto „staroorientální blouznění" napadl před ostatními účastníky. Příležitostí k tomu bylo během dvou panelových diskusí víc než dost. Prof. Zrzavému stačilo, že to za něj vyřídí stejně chytří odborníci, mezi nimiž

… se prý proslýchá, že Český spolek pro potírání pavěd by rád nějak rozbil inteligentním designérům jejich chystaný sabat, aby se jeho členové sjezdu zúčastnili a vedli tam s přítomnými tmáři polemiku z pozice břitké kritické racionality. Odměnou má být proplacení konferenčních poplatků.

Jeho ostře nabroušený meč jistě ťal do živého. Až by se zdálo, že závěrečné prohlášení vyznívá jako fatwa s lidskou tváří. Doufejme, že náš Honza promluvil jen sám za sebe:

Neškodilo by, kdyby pražské Kongresové centrum (alias Pakul), už z minulosti nabité jistou neblahou energií, následkem tohoto ideového běsnění konečně lehlo popelem, řekněme razantním zásahem inteligentního designéra.

Je smutné, že i po 15 letech demokratického vývoje máme v řadách naší intelektuální a odborné elity Honzíky, kteří vyzývají laickou i odbornou veřejnost, aby se řídila jedině správným názorem nesmrtelného Darwina a vyjadřovala pohrdání vůči všem, kteří si dovolí mít jiný názor.

Molekulární biolog profesor Emil Paleček, který pracuje v Biofyzikálním ústavu AV ČR, reagoval na článek profesora Zrzavého i na obsah samotné konference a v Respektu č.44 – Když dialog vedou hluší a napsal:

Podle profesora Zrzavého se měla v Praze konat bitva o Darwina. K žádné bitvě však nedošlo. Žádný odpůrce evoluce se totiž na konferenci nedostavil. Česká televize se sice zmínila, že významní čeští vědci účast na konferenci odmítli a nás přítomné tím odsoudila do role vědců bezvýznamných. Naštěstí však o významnosti nerozhoduje Česká televize, ale výsledky jejich práce.

V odstavci „Náboženství vs. věda" cituje co říká známý darwinistický filozof Michael Ruse:

… ačkoli boj mezi kreacionismem a evolucionismem bývá často vnímán jako konflikt mezi náboženstvím a vědou, jde spíše o konflikt mezi náboženstvím a náboženstvím. K tomu dodává, že pro mnohé evoluční biology se evolucionismus stal prostě posedlostí, a mají tendenci se chovat jako ateisté, kteří odmítli náboženství, jen aby je nahradili jiným systémem, který – jak očekávají – bude odpovídat na stejné otázky jako náboženství. …

Lze se důvodně domnívat, že to byly právě přístupy evolucionistů, které přispěly ke vzniku kreacionismu i „dialogu hluchých", který mezi sebou obě skupiny už delší dobu vedou.

Dawkins například ve své knize Řeka z ráje píše:

Na začátku exploze života neexistovala žádná mysl, žádná kreativita, žádný záměr, existovala pouze chemie.

Pokud by měl tento výrok být vědecký, mohl by jeho konec snad znít takto: Pokud na počátku života na Zemi existovala jenom chemie, byla to chemie, kterou dosud neznáme. První část tohoto výroku do vědecké formy předělat neumím, protože nevím, jak vědecky dokázat, že mysl či kreativita neexistovaly.

Bohužel Dawkins není jediným evolucionistou, který takto nevědecky postupuje a vydává se při tom za vědce.

Jak tedy konference probíhala? Především skutečnost, že se jí účastnili posluchači z 18 zemí, svědčí o tom, že nejde o mrtvé téma. Mezi účastníky konference bylo velké množství našich vysokoškoláků a málo jejich profesorů, pokud tam byli vůbec nějací.

Byla to tedy konference vědecká, nebo nevědecká?

Kvalifikace přednášejících:

 • Jonathan Wells, Ph.D. (Kalifornská univerzita, Berkley)
 • John C. Lennox, Ph.D., D.Sc. (Oxfordská univerzita)
 • Charles B. Thaxton, Ph.D., FAIC (Iowská státní univerzita), několik let přednášel na Karlově univerzitě
 • Stephen C. Meyer, Ph.D. (Cambridgeská unverzita),
 • Dalibor Krupa, Ph.D. Phil. (Oxfordská univerzita, Slovenská akademie věd)
 • Michael J. Behe, Ph.D. (Pennsylvánská univerzita. Autor knihy Darwinova černá skříňka). Tento poslední host konference se nedostavil, protože byl odborným svědkem soudního procesu, který právě probíhá v Pennsylvánii.

Všichni přednášející jsou profesionály ve svých oborech s bohatou publikační činností. Některé jejich knihy byly přeloženy a vydány i u nás.

O čem hovořili?

 • Stephen C. Meyer, Ph.D.

V úvodu se zmínil o mediálním šílenství v Americe a pronásledování amerických vědců darwinistickou nomenklaturou. První příspěvek byl na téma: Návrat hypotézy projektu. Následovala definice „Co je to Inteligentní projekt a teorie inteligentního plánu". Uvedl celou řadu skutečností, které se týkají informací zakódovaných v DNA a RNA. Shrnutí: Teorie inteligentního projektu je založena na vědeckých objevech, není založena na náboženských předpokladech a může mít širší filosofické důsledky.

Jako spoluautor publikoval dvě knihy, které s Inteligentním záměrem souvisí: „Darwinism, Design a Public Education" (Michigan State University Press, 2003) a „Science and Evidence of Design in the Universe" (Ignatius 2000).

 • Jonathan Wells, Ph.D.

(genetika)

Hovořil na téma: „Ikony evoluce". Závěr: Mnohé ze známých důkazů pro darwinovskou evoluci jsou zkreslené, přehnané nebo přímo zfalšované – Darwinův strom života, Haeckelova embrya, Drsnokřídlec březový, Darwinovy pěnkavy, Drosophilla (ovocná muška se čtyřmi křídly). Život a jeho projevy mohou být výsledkem inteligentního plánu.

Vyšlo: „Ikony Evoluce", Návrat domů

 • Charles B. Thaxton, Ph.D.

(biochemie)

Přednášel o původu života. Informace jsou překážkou naturalistické evoluci: Hypotéza náhody (Crick 1968), Prebiotický přírodní výběr (Oparin), Sebe-organizace (Kenyon a Steinam), Nerovnovážná termodynamika (Prigodin), Hypercykly (Eigen), Život na jílech (Cairns-Smith), Teorie komplexnosti (Santa Fe Institute), Svět RNA (Joyce and Orgel), Thiosterový svět (de Duve).

Důkazy ve prospěch inteligentního plánu: Selhání vysvětlení pomocí přírodních mechanismů, informační molekuly demonstrují projekt (sekvence nukleotidů v DNA a sekvence aminokyselin v bílkovinách jsou spojeny genetickým kódem, podobně jako 0 a 1 v počítačovém kódu nebo abecední znaky psaného textu jsou spojeny kódem ASCII. Kde je kód, tam je inteligence.

Strojový kód genů se až nepřirozeně podobá kódu počítače. Kromě rozdílu v používaných „slovech" je možné stránky molekulárního biologického časopisu zaměnit za stránky časopisu o počítačovém inženýrství.

(Richard Dawkins)

DNA je jako počítačový program, ale je mnohem pokročilejší než cokoli, co jsme kdy stvořili.

(Bill Gates)

Syntéza složité molekuly je velice obtížný úkol; každá skupina, každý atom musí být umístěn ve správné pozici, a to je třeba brát doslova.

(Během představování Roberta Woodwarda na slavnostním předávání Nobelovy ceny v roce 1965)

U nás vyšlo: „Duše vědy", Návrat domů

 • Stephen C. Meyer, Ph.D.

(paleontologie)

Téma – Kambrická informační exploze. Klíčové vlastnosti kambrické exploze: Náhlé objevení se hlavních typů živočišných těl – nových biologických forem; Kvantový skok v rozsahu informačního obsahu biosféry (nové biologické formy vyžadují nové biologické informace); Exploze není důsledkem neúplnosti fosilního záznamu. Přírodní výběr a náhodné mutace selhávají pro vysvětlení původu informace potřebné pro vznik živočišných kmenů v kambriu. Hierarchické uspořádání informace (přítomné „v plánech" těl živočichů) může vzniknout pomocí inteligentního projektu.

 • Dalibor Krupa, Ph.D. Phil.
 • Cees Deker Ph.D.

Doplňovali současné vědecké poznatky v širších souvislostech.

 • David Berlinsky, Ph.D.

Přednášel na téma: Svět RNA a původ genetického kódu.

Pro ty, kdo studují různé aspekty původu života už nadále není otázkou, zda život mohl vzniknout chemickými procesy z nebiologických složek, ale spíše jakým způsobem se to mohlo stát.

(Národní akademie věd)

 • John C. Lennox, Ph.D., D.Sc.

(matematika)

Téma – Matematická pochopitelnost vesmíru. Svojí přednášku zahájil přehledem císařských matematiků žijících v Praze a pak už se věnoval přísnému matematickému vyladění vesmíru a hypotéze o inteligentním plánu. Svoji přednášku prokládal řadou skvělých citátů:

Pokud jsou mé mentální procesy dány čistě pohybem atomů v mém mozku, nemám důvod domnívat se, že moje přesvědčení a názory jsou správné – a zvláště nemám důvod věřit, že se můj mozek skládá z atomů.

(J.B.S. Haldane)

Kdybyste jen o trochu změnili přírodní zákony nebo hodnoty konstant – jako třeba náboj elektronu – pak by se způsob vývoje vesmíru změnil natolik, že je pravděpodobné, že by se mohl vyvíjet inteligentní život.

(Dennis Sciama)

Hlavním cílem veškerého zkoumání vnějšího světa by mělo být objevení rozumového řádu, který mu byl dán Bohem a který nám zjevil v jazyce matematiky.

(Johannes Kepler)

Přednášející důsledně setrvávali v mezích vědy a nikdy se nezmínili ani nespekulovali o atributech původce inteligentního záměru, čímž by překročili hranice vědy.

Inteligentní design je výzvou pro celou naši společnost, abychom si uvědomili, že lidstvo se nemůže zabývat pouze vědou, ta bude mít vždy své neprobádané stránky; nestačí se zabývat jen filosofií, ta se nedá vědecky potvrdit ani vyvrátit; a nestačí se zabývat jen náboženstvím, protože bez vědy a filosofie zůstane poznání smyslu života jen částečné. Aby se vědecká obec mohla svobodně intelektuálně rozvíjet a být plodná, nesmí být kastrována materialistickou (náboženskou) ideologií. Člověk, na rozdíl od jiných živočišných druhů, abstraktně přemýšlí a má kapacitu zkoumat původ všeho, co nás obklopuje. Určitě nejde jen o světonázor, ale o celospolečenskou intelektuální výzvu. Pokud své obzory nerozšíříme, budou naše nejlepší mozky odcházet tam, kde není intelektuální svoboda ohrožena tyranií „vědy".

Prohlásit, že panel vědeckých kapacit, které mají přinejmenším stejnou odbornou nebo vyšší kvalifikaci než ten, kdo vystupuje jako mluvčí naší vědecké obce, je přinejmenším krátkozraký. Čím dříve si uvědomíme, že vědu nemůžeme zneužívat jako ideologický nástroj, tím lépe pro nás. Záleží jen na nás, zda budeme i nadále ochotni otevírat podobné diskuse a tak se vzájemně obohacovat i v této zemi.

Vesmírní Lidé – Douška na závěr

11. a 12. listopadu 2005 se v Kongresovém centru konaly dvě přednášky Ericha von Dänikena, které přilákaly obrovské množství fanoušků a čtenářů jeho knih. Snad každý z přicházejících dostal u vchodu list papíru s poselstvím Vesmírných lidí a portrétem pana presidenta Klause, ze setkání se světelnými pracovníky v České Lípě na jaře 2005. Pan president si prý přečetl „Rozhovory s poučením od mých Přátel z Vesmíru" i „Hovory s Bohem" a dál se seznamuje na http://www.vesmirni-lide.cz se skutečnou situací lidstva.

Erich von Däniken je plodný autor, vydal 26 knih, prodalo se víc než 63 milionů výtisků a jeho knihy byly přeloženy do 32 jazyků. Je to nadšenec a cestovatel, kterého přitahují záhady a vydává se i do těch nejvzálenějších a nejméně přístupných míst. Každoročně má na svém kontě víc než 150 000 kilomterů.

Erich von Däniken položil účastníkům přednášky otázku: „Co je jisté?" a posluchačům napověděl: Protože na spoustu otázek odpovědi nalézáme velmi těžko, měli bychom umět žasnout a nebát se fantazie, která je hnací silou vědy a pokroku. Tam, kde jsou propasti našeho vědění nepřekonatelné, je třeba myslet nekonvenčně a nebát se originálních interpretací myslitelů. Připomenul posluchačům, že i vědecká obec patří ke společnosti přikyvovatelů a všichni dohromady se spíše spoléháme na to, co za nás vyřeší a vymyslí někdo jiný. Vědecká obec často cituje závěry jiných, aniž by byly skutečně ověřeny. Ty jsou přijímány s neochvějnou jistotou a vírou, že vědci jsou oproštěni od ideologie a nemohli by nás laiky klamat. Páteří Dänikenova díla jsou mimozemské civilizace a vesmírné bytosti, které na zemi zanechaly dostatek stop, abychom o jejich existenci nepochybovali. Nejrůznější záhady, od And až po pyramidy a animace, které přednášku provázely, byly velmi zdařilé. Däniken zkoumá starobylé písemnosti asijských a arabských kultur, své místo má v jeho knihách a přednáškách i bible. Ve své přednášce se odvolával na biblického Henocha, Ezechiele a stáří zkoumaných záhad, které mají být přibližně šest tisíc let staré a pocházejí z doby před potopou, odvolával. Na rozdíl od přednášejících vědců konference na téma Darwin a design, kteří se na bibli neodvolávali ani jednou, byl „potrhlý Švýcar", jak o sobě sám prohlásil, přijat širokou veřejností velmi vřele. Existenci mimozemšťanů (Písmo hovoří o mocnostech nebeských, peklených, popisuje síly, panstva a vlády) připouštějí mnozí lidé a určitě je nikdo neobviňuje, že by mohlo jít o „úlet do dob největšího temna", jak poznamenal pan profesor Zrzavý. Existence záhad, stavitelský a technický um, který přesahuje vše, co o životě na Zemi a o zákonech vesmíru dosud víme, je výzvou i pro vědeckou obec. Zdá se, že Inteligence, která stojí za tím, co je pozemské i mimozemské, celý vesmír, v němž jsme umístěni, se stala pro vědce nebezpečnou zónou. A ten, kdo si dovolí klást podobné otázky jako Erich von Däniken, může být obviněn, že podlehl „staroorientálnímu blouznění".

Erich von Däniken klade mnohé otázky, ale nenabízí řešení. Nezná odpověď na otázku, kde se vzaly vesmírné bytosti. Bez Inteligence by musela fungovat evoluce i ve vesmíru. Bible a Inteligentní design nabízí mnohem více odpovědí, s nimiž si evoluce, materialismus ani ti, kdo přičítají vznik života mimozemšťanům, neví rady. Darwinův evoluční model se ve školách vyučuje v nezměněné podobě, přestože není v souladu s mnoha současnými vědeckými poznatky. Darwinova domněnka zůstává jediným možným vysvětlením vzniku života na Modré planetě. Otázky, které Erich von Däniken klade na základě důkazů a evidence z celého světa, jsou s biblí v daleko menším rozporu, než balzamovaný a nedotknutelný darwinismus.

Zájemců o záhady světa a duchovní mocnosti stále přibývá. Aby Dänikenovi fanoušci nečetli jen knihy, vybudoval v Interlakenu Mystery Park, který nabízí virtuální zážitek celé řady záhad světa. V Berlíně a na jiných místech Německa se ve velkých nákupních střediscích otevírají miniaturní Mystery parky, které mají přilákat návštěvníky do Interlakenu. Švýcarsko má svůj Disneyland.

– kas –

  Kde jsi byl, když jsem zakládal
zemi? Pověz, víš-li něco rozumné-
  ho o tom. Víš, kdo stanovil její
rozměry, kdo nad ní natáhl měřící
       šňůru? (Jób 38:4-5)