Devítidenní královna (dopis)

Posledních pár dní mi leží na srdci, že vám musím napsat a poděkovat za to, že ve vašem nakladatelství (Poutníkova četba – pozn. red.) vyšla kniha „Lady Jana Greyová – Devítidenní anglická královna“.

Julie Petrecká nás na ni upozorňovala, a tak jsem si ji u ní objednala. Knihu mi nakonec věnovala k Vánocům, což od ní bylo milé. Zjistila jsem však, že ji budu potřebovat ve větším množství, a i z toho důvodu jsem uvítala, že se opět bude konat konference ZODu a Poutníkovy četby, neboť věřím, že právě tam ji bude možné koupit.

Ale zpět k Janě Greyové. Je to vynikající kniha, která v dnešní době musí oslovit každého, kdo vnímá, že doba blahobytu a bezpečí pro Evropu pomalu bere za své, a že i my můžeme být velmi rychle vystaveni výzvě vydat svědectví pravdě i za cenu života, jak tomu bylo u mnoha našich předků v různých dobách, ať už v těch hodně dávných či před několika desetiletími. Dějiny se opakují ruku v ruce s tím, jak je člověk zkažený, poznamenaný svým hříšným omezeným a omezujícím sobectvím, touhou po moci a pýchou života.

Knihu chci dávat k přečtení lidem, kterým se již dostalo svědectví o živé víře a mají povědomí o Bohu získané většinou z katolictví, ale stále ještě plně nechápou rozdíly mezi těmito dvěma světy.

„Lady Jana“ zažehla v mém srdci novou naději, že by snad mohla pávě ona přinést zvrat v postojích našich milých příbuzných katolíků z maminčiny strany, kterým moje maminka věrně svědčí po celý život, neboť jí velmi leží na srdci a chtěla by, aby i oni byli zachráněni pro věčný život. To je ovšem možné toliko pro zásluhy Božího Syna, který pro naše vykoupení vykonal vše. Jeho vykoupení z hříchu a smrti je dokonalé, mí příbuzní však doposud žijí v klamu katolicismu, který je drží v poutech své podivné zákeřné síly.

Od knihy si také slibuji pomoc při evangelizaci mých známých a mnoha upřímných kamarádek, které Boha uznávají a po svém v Něj věří, ale z různých důvodů nemají možnost dostat se do evangelikálních sborů, a tak mají povětšinou zkušenost jen s náboženstvím katolickým, ať již z té stránky lepší či horší…

Věřím, že svědectví mladičké Jany, dívky tak vzácné a ušlechtilé, může právě v těchto časech přinést mnohým lidem v jejich hledání ono světlo, nápovědu, objasnění, docvaknutí, odvahu a konečně samotnou milost ke spasení, protože spasení samo o sobě je pouze z milosti a milost sama. A historický, pravdivý životní příběh Lady Jany je toho důkazem.

Proto věřím, že jste byli Pánem vedeni k překladu a vydání knihy. Děkuji vám a Pánu Bohu, který na nás opravdu ve všem myslí a ví, co nám dát v pravý čas, aby naše srdce a naše víra v Něm byla ukotvena, abychom získali sílu a odvahu, a uvědomili si, jak pevné je naše spasení z Jeho milosti.