Střípky z dílny Stvořitele

 

  • Země se volně pohybuje vesmírným prostorem a je ovlivňovaná pouze gravitačními silami. Různé další zprávy o zemi tvrdí, že země sedí na slonovi nebo na želvě, nebo ji drží obr Atlas – ale Bible prohlašuje to, o čem jsme se přesvědčili, že je pravdivé: „nad nicotou zavěsil zemi“ (Jób 26,7).
  • Stvoření se skládá z částic, které jsou neviditelné našim očím (Žd 11,3). Teprve v 19. století bylo objeveno, že všechna viditelná hmota obsahuje neviditelné částice.
  • V Bibli najdeme dokonalé rozměry pro stabilní plavidlo (Gn 6,15). Dnešní stavitelé lodí se shodnou na tom, že ideální poměr šířky a délky lodě, které zaručí její stabilitu, je šest ku jedné. Všimněte si, že když Bůh přikázal Noemovi postavit archu, sdělil mu rozměry, které přesně odpovídají dokonale stabilní lodi.
  • Počátky sanitárních zařízení (Dt 23,12–13). Někdy před třemi a půl tisíci lety přikázal Bůh svému lidu, aby si chodil ulevovat ven za tábor. Každý měl mít kolík, kterým vykopal díru do země (latrína) a zahrabal své výměšky. Až do první světové války umíralo na všech bojištích světa více vojáků na nemoci způsobené nečistotou (lidskými výkaly) než kvůli bojům samotným.
  • Oceány mají zřídla (Jób 38,16). Oceány jsou velmi hluboké. Většina oceánského dna je naprosté temnotě a je zde obrovský tlak. Pro Jóba bylo nemožné odhalit „zřídlo moře“. Až donedávna si lidé mysleli, že oceány se plní pouze řekami a deštěm. Ale v sedmdesátých letech dvacátého století oceánografové pomocí výzkumných ponorek, které vydrží tlak až 200 kg na čtvereční centimetr, objevili zřídla na dně oceánů.
  • Na dně oceánů se nacházejí hory (Jon 2,5–6). Vzedmuté hory a hluboké příkopy v mořských hlubinách však byly objeveny teprve v posledním století.
  • Porozumění radosti a veselí (Sk 14,17). Evoluce nedokáže vysvětlit existenci emocí. Hmota a energie nic necítí. Ale Písmo nám vysvětluje, že Bůh dává lidskému srdci radost (Ž 4,8) a nekonečnou radost je možné najít pouze v přítomnosti našeho Stvořitele – „vrcholem radosti je být s tebou“ (Ž 16,11).