Ohlédnutí

 

Koncem každého roku se ohlížíme zpět a hledáme způsoby, jak naši službu vylepšit. Jako vždy vycházíme především z reakcí čtenářů, obzvláště těch, kteří Zápas o duši odhlašují. Největší úbytek, který zaznamenáváme, jsou čtenáři, kteří nás již předešli do slávy. Jindy se z řad dlouholetých a věrných čtenářů ozvou starší lidé, kteří kvůli fyzickým omezením již nemohou číst a nemají tedy o další zasílání zájem. Průběžný úbytek čtenářů máme na základě nedoručitelných zásilek. Všechna tato oznámení bereme na vědomí. Občas přijde poněkud silnější reakce, s níž se musíme nějak vyrovnat. Pro ilustraci uvádím několik reakcí, které se týkaly ZODu 127:

Poslední číslo ZODu je opravdu podivuhodná, zvláštní směs obsahu. De facto funguje jako silný reagovač na politická světská témata v ČR nebo v USA (podle autorů, pokud jsou z USA). V posledním ZODu jsem nenašel žádné jasné evangelium Krista Ježíše, Pán Ježíš ukřižovaný a zmrtvýchvstalý se ze ZODu silně vytratil. Jediný silný a jasný článek o jádru evangelia je dle 1 Kor 15. Jediný jasný radostný článek o Pánu Ježíši ukřižovaném a zmrtvýchvstalém tam není.

Reakce z opačného konce:

… poslední číslo ZOD Křesťan v multikulturní společnosti se vám opravdu povedlo. Je vyváženou a fundovanou pomocí pro orientaci (kdo o ni stojí). Děkuji. Hezky bratrsky …

… již nějakou dobu čerpám kázání, vyučování, povzbuzení z vašich stránek. Vaše služba je pro mne velkým požehnáním. Děkuji.

Věřte, že každé číslo naše redakční rada odpovědně zvažuje, přesto se nemůžeme zavděčit všem, ať děláme, co děláme.

Zimní konference

Do kategorie kritických hlasů patřilo i letošní konferenční téma Božího díla v trojjedinosti. Otázka Božího trojjediného působení není všem jasná, jak by se na první pohled mohlo zdát:

Nechci otevírat žádnou polemiku, jen vyjádřit podivení nad záhadou lidské duše a mysli, jak tak velký biblista a člověk úzkostlivě dbající na biblické sdělení a čisté termíny, jako je Pavel Steiger, může vyznávat tak příšerný a zcela nebiblický titul pro jediného Boha: „Trojjediný Bůh“ – úplně se otřásám hrůzou, jenom když to vyslovím. Že by svoji pravou podstatu a to nejvýstižnější pojmenování Bůh úmyslně svému lidu tajil po tisíce let, až byl konečně pár stovek let po Kristu odhalen? Můj táta byl člověk, já jsem člověk, a přesto nejsme dvojjediný člověk. … Prostě lidství je jedna jediná kvalita, tak i božství, a tak i Bůh – je pouze JEDEN – to je svědectví Písma…

Kdo má pravdu – ten, kdo říká, že vyvyšováním Trojice se pouštíme na tenký led nebibličnosti, nebo ten, kdo říká, že náš Bůh je dokonalý a úžasný a nejskvělejší právě proto, že je trojjediný?

Osobně si myslím, že podobná slova mají svůj původ v silném proizraelském zaměření – Židé nemají Trojici (a odmítají jí), ale křesťané si myslí, že to je v pořádku a že jejich Bůh je stejný, jako je Bůh křesťanů. Ale to je velký omyl – Písmo jasně říká, že kdo nemá Syna, nemá ani Otce (1J 2,23). Dům Židů zůstal prázdný (což nevylučuje jejich spasení, ale jenom skrze Syna, tedy Trojici). Od takových prohlášení je jenom krůček k tomu, abychom tvrdili, že Bůh křesťanů a bůh muslimů je stejný Bůh. Není! A stejně tak bůh Židů a Bůh křesťanů také není stejný. Židé si vymysleli své vlastní náboženství a uctívají boha svých představ – dokonalé zjevení Boha, který povolal Abrahama, Izáka a Jákoba, je v Ježíši Kristu. 

Pokud vás téma Boží trojjedinosti opravdu zajímá, můžete si objednat konferenční knihu Potěšení v Trojici a zhlédnout celou konferenci na www.reformace.cz.

Po loňské konferenci jsme řešili problém místa konání konference (Biskupské gymnázium se jako místo pro pořádání naší konference nezdálo vhodné některým účastníkům, také my v redakci jsme měli jisté pochybnosti). Protože nechceme být nikomu kamenem úrazu, pronajali jsme úplně nové místo v Bohunicích. Bylo skvělé, nejen podle nás, ale i podle komentářů účastníků. Mělo sice jednu vadu na kráse – pronájem byl podstatně dražší, zato prostory jsou to krásné, nové a příjemné, nechyběla nám ani místnost pro děti (a to nemluvím o dlouhých a širokých chodbách, kde jsme mohli pořádat soutěže), v blízkosti se nacházelo parkoviště a v neposlední řadě jsme se kvalitně a za rozumnou cenu stravovali ve studentské menze vzdálené jen několik kroků. Konference se účastnilo včetně dětí 246 registrovaných hostů, z Čech, Moravy i Slovenska. Kromě velké dávky výkladu Božího slova a vyučování, které nám přineslo veliké povzbuzení a potěšení z našeho trojjediného Boha, dostal každý účastník knihu a drobné občerstvení. Radost, kterou mnozí z vás projevili, slova vděčnosti a povzbuzení nás s Boží pomocí vedou do další práce nejen na přípravě příští konference, kde se s vámi zase rádi setkáme.

Služba HCJB na Slovensku

Jak možná víte, od samého počátku naší služby máme věrného spolupracovníka, který vede paralelní misijní službu na Slovensku. Nejenže na Slovensku máme řadu čtenářů, ale především Radio Logos nám dělá radost i starost. Zde je ohlédnutí za rokem 2015:

Milí Steigerovci,

srdečne Vás pozdravujem na prahu nového roka a prajem Božie vedenie a Jeho múdrosť na všetkých Vašich cestách a v práci na Jeho diele. S potešením evidujem vznik nového kresťanského spoločenstva v Prahe pod vedením br. Kernala. Vnímam to ako Božiu odmenu za Vašu vytrvalú a dlhoročnú prácu na Jeho diele, ako odmenu za Vašu misijnú prácu nielen v Čechách, ale aj v zahraničí. Je to krásne vidieť takúto odmenu už tu na zemi. Nie každému rozhlasovému a misijnému pracovníkovi sa dostane takejto milosti … Nech Vás Boh žehná aj naďalej.

V prílohe posielam zoznam príspevkov na ZOD na Slovensku na rok 2015. V prílohe je tiež výročná správa HCJB SK s hospodárením za r. 2015. Jej finálny tvar bude úplný až po podaní daňového priznania. Pre podrobnú informáciu prikladám aj pracovný výpis z bankového účtu za rok 2015, ktorý sa blíži ku dnu. Koncom roka účet bude pravdepodobne v deficite. Pre existenciu občianskeho združenia budem musieť účet dotovať nejakou sumou, pretože účet nemôže byť záporný.

Otázku zrušenia občianskeho združenia pravdepodobne necháme na rok 2017, ale bol by som rád, keby ste vyjadrili k tomu Váš názor – môžeme to aj urýchliť. Tiež sa zamýšľam nad tým, prečo je toľko málo príspevkov, keď vysielanie počúva tak veľa poslucháčov… Boží zámer s nami nie je vždy podľa našich predstáv a túžob…

Stejně se divíme i my. Zdá se, že mnozí věřící jsou vlažní, nechceme říci, že i lhostejní, ale z toho se odvíjí vše ostatní. Na straně druhé jsou jednotliví obětavci, kteří se nevzdávají a slouží do roztrhání těla. Těm z hloubi srdce děkujeme. Není divu, že člověka, který ze sebe vydává všechno, pak napadne, zda to všechno má smysl? Kdyby kolem nás byli další služebníci, učitelé a kazatelé, kteří by mobilizovali své ovečky, aby nesli evangelium do světa, který trpí duchovní anorexií, mohli bychom si říci, ano, nastala doba střídání stráží, je čas uvolnit místo dalším, ale v současné době vidíme spíše opačné trendy. Církev se otáčí za světem jako korouhvička za větrem a kázání evangelia tak, jak jej představuje Bible, najdeme v naší zemi, co by se za nehet vešlo.

Zápas o duši, portál Reformace.cz, internetový měsíčník Reformace

Zápas o duši je časopis nevýdělečný a jeho vydávání udržuje především Boží milost a též štědrost vás, kteří přispíváte, ať už jako odběratelé časopisu nebo měsíčníku Reformace, za což vám velice děkujeme. Dělená láska se rozmnožuje, sdílená radost povzbuzuje, vzájemná jednota posiluje. Kromě pravidelného vydávání časopisu a konferenční knihy se nám loni podařilo spolu s Poutníkovou četbou vydat ještě užitečnou brožuru „Jsme fundamentalisté“, která nás varuje před postupným odklonem církví od učení Bible. Pro zajímavost uvedu také několik čísel týkajících se naší internetové služby. Měsíčník Reformace (vychází v měsících, ve kterých nevychází ZOD) má nyní 245 odběratelů, jejich počet se za loňský rok zvýšil cca o 50 lidí. Další jej čtou přímo na internetu. Více než rok staré články mají průměrně 500 přístupů. Všechna tato čísla jsou pro nás velkým povzbuzením. Vidíme, že naše práce je užitečná a že zájem o dobré učení se úplně nevytratil a modlíme se, aby se opět začal zvyšovat.