Moudrá rada pro kazatele

Byl rok 1768. Osmadvacetiletý kazatel jménem Augustus Toplady, který napsal mnoho známých písní (včetně např. „Skálo věků“), tráví odpoledne se starým a ostříleným kazatelem evangelia Brewerem, jehož skutečně obdivuje a od něhož se mnoho naučil. Jak si později Toplady zapsal do svého deníku, Brewer mu řekl:

Můj mladý bratře, nemohu skončit bez toho, abych ti připomněl některé věci, které by ti mohly být užitečné ve službě:

1. Kaž Krista ukřižovaného, a žij především v požehnání, které plyne z Jeho spravedlnosti, z Jeho oběti a z Jeho přímluv.
2. Na kazatelně se vyhni všem zbytečným kontroverzím – kromě případů, kdy to téma tvého kázání nezbytně vyžaduje nebo kdyby Boží pravda měla utrpět tvým mlčením.
3. Když vystupuješ na kazatelnu, odlož svou vzdělanost stranou – snaž se kázat k srdcím lidí, ne k jejich hlavám.
4. Nesnaž se působit příliš učeně. Hledej to, co bude k užitku tvým posluchačům, ne to, kvůli čemu tě budou obdivovat.

Poznámka: Služebníci v církvi, kteří slouží Božím slovem, by si měli vytisknout tyto čtyři jednoduché principy, vložit si je do Bible a připomínat si je před každým kázáním. 

www.gracegems.org