Reformace č. 10

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Tři sekery Boží

James Russell Miller 

Bůh má tři sekery. Ale zaslepený a hloupý hříšník nechce vidět ani jednu z nich. 

 


Život na hlubině

Jaroslav Kernal

Pátá a šestá kapitola Lukášova evangelia tvoří celek, kde se Ježíš představuje jako Pán a Mistr a kde předkládá etické požadavky svého učení. Je příznačné, že tento oddíl začíná příběhem, který je situován do každodenní prácovní rutiny.
Vnímavé srdce

Steven Cole

spasení je nadpřirozený způsob – jsme zplozeni slovem pravdy, a je to Bůh, kdo skrze své Slovo uděluje nový život.

 


Co se stalo s výkladovým kázáním

Matt Waymeyer

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 114. 


Bůh ustanovuje vládce

Autor neznámý

V lednu 2013 proběhla v České republice první přímá volba našeho prezidenta. Stejně tak jako byla touto událostí názorově rozdělena česká společnost, došlo i k neskutečnému rozdělení Božího lidu v řadě církví. Objevily se i zprávy, že v některých společenstvích se křesťané tak pohádali ohledně kandidátů především pro druhé kolo volby, že často moc nescházelo k tomu, aby se strhla hromadná bitka.

 


Spis o úzké cestě

Řehoř Krajčí

První část spisku z r. 1467, v němž zakladatel jednoty bratrské vysvětluje, jaké pohnutky bratry vedly k tomu, že opustili jak katolickou církev, tak také církev pod obojí a položili základ nového bratrského společenství, které dalo vzniknout jedné z nejkrásnějších reformačních církví vůbec. 


O pádu

Jan Kalvín

Učení náboženství křesťanského (Instituce). Druhá část Kalvínovy slavné knihy je věnována osobě a díle Ježíše Krista, vtěleného Božího Śyna. A začíná kapitolou o pádu člověka, resp. o poznání sebe sama před svatým Bohem. Ani 450 let neubralo knize na aktuálnosti.

 

 


O užívání svatých zpěvů

Jan Amos Komenský

O vzdělavatelném užívání svatých zpěvů - z předmluvy k bratrskému kancionálu, který byl vydán v Amsterodamu v r. 1659. 

 

 


Víkend výkladu Písma - Daniel

Český biblický institut

Pozvánka na seminář o výkladu Písma prováděný na praktické ukázce - výkladu několika kapitol knihy Daniel. 

 

 


Konference o alternativní medicíně

Konference

Konference o alternativní medicíně z pohledu křesťanů. Pořádá Wesleyánská církev v Brně. 

 
 

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY 

/spanhr