Reformace č. 17

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO

Fyzické narození - duchovní narození

John Samson 

Jaké jsou paralely mezi fyzickým narozením a duchovním narozením? Farizeus Nikodém potřeboval vysvětlení od Ježíše, že nejde o to, aby se vrátil do těla své matky (J 3,4), ale že jde o narození z Ducha Svatého. Jak můžeme tuto ilustraci ještě dále rozvést?


Bůh miluje hříšníka a nenávidí hřích 2.Jaroslav Kernal

Bůh miluje hříšníky a nenávidí hřích. To jsou velmi populární slova, která se zabydlela na evangelikálních kazatelnách. Je to správné? Skutečně můžeme touto jednou větou vyjádřit Kristovo evangelium? 


Otroctví hříchu V.

Jan Kalvín 

Pokračování druhé kapitoly druhé knihy Institucí, kde se autor zabývá tzv. svoubodnou vůlí člověka.   


Ospravedlnění ze skutků
Steven Cole 

Jakub 2,20-26. V otázkách víry není nic důležitějšího, než správné pochopení evangelia, zda jsou věřící ospravedlněni vírou samotnou, nebo vírou a skutky.  


Evangelium pro současnost

Pavel Borovanský 

Pravda evangelia vzhledem k tomu, co se dozvíme o Svatém Bohu, o stvořeném světě, o lidech stvořených k Jeho obrazu nás vede na prvním místě na kolena, k pokání  


Evangelium o Boží milostiArthur W. Pink 

K velikému základu víry je potřeba se neustále vracet. Dokud budou trvat věky, evangelium o Boží milosti musí být kázáno. Tato potřeba vyvstává z přirozeného stavu lidského srdce, které je v podstatě pedantské.  


Nenahraditelnost kázání

Jaroslav Kernal 

Nemáme na výběr, jak budeme zvěstovat evangelium. Boží slovo nám tady nedává volnost – neříká, že nezáleží na tom, jak to budeme dělat. Bůh nám nařizuje, jak máme šířit dobrou zprávu – kázáním Božího slova.   


Je nutné kázat Krista v každém kázání?Fred A. Malone

Kazatelé v Novém zákoně nekázali způsobem, který se stal zvykem pro nás. Nedělali to tak, že by vzali text z Nového zákona, analyzovali by ho, vyložili a pak aplikovali na posluchače. Co kázali? Kázali velikou zprávu, která jim byla svěřena, velké jádro evangelijní pravdy, celou nauku o spasení odkrytou v Písmu od Genesis po Zjevení.  


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY