Reformace č. 28

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. (Ž 16,8)

Myslíme-li často na Boha, naše srdce se po Něm roztouží. Izajáš ve 26. kapitole ve verši 8. praví: „naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe“ a v 9. verši říká: „Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.“ Láska nutí naši duši k úvahám a úvahy k modlitbě. Úvaha je modlitba ve zlaté minci a modlitba je ruda, jež se brzy roztaví a změní se ve svaté přání. Jako z těžkého mraku se brzy spustí déšť, jako mince brzy se změní, přijde-li do styku s ohněm, tak i duše, která se zabývá úvahami, nejsnáze se modlí.

(William Gurnall, 1617-1678)


Pastýř hledá ovce

Alexander Smellie

Prorok se podíval do daleké budoucnosti, a z dálky spatřil den Kristův (Ez 34,11). 


Boží otrok apoštolem

Jaroslav Kernal  

Boží otrok a apoštol Ježíše Krista. Tajemství Pavlovy služby je právě ve spojení těchto dvou slov a také v jejich pořadí. Podřídil se Bohu, stal se jeho otrokem, kapituloval před Ježíšem Kristem a potom byl poslán. Poslechl nebeské povolání a šel – byl vyslán mezi pohany, jimiž jako farizeus opovrhoval. 


Stezka života a vrchol blahaWilliam Austin

V tomto verši jsou čtyři věci, jimž je třeba věnovat pozornost: 1. Ty jsi můj Vůdce, 2. já jsem poutník, 3. cesta - stezka života a 4. konec, to je vylíčení života, který bude následovat. To, o čem mluví konec tohoto verše, je jen popsání života, který následuje.  


Slova, smlouvy a sliby

Steven Cole 

Dnešní téma se týká toho, jak by křesťané měli vážit svá slova a jak se mají plnit smlouvy a sliby. Nejdříve si poslechněme výchozí verše z Jakuba 5,12 a pak z Matouše 5,33-37. 


 

Bez Krista nemáme nic
Jaroslav Kernal 

Před námi je samotný základ celého křesťanství, který musíme pochopit: „Kdo je v Kristu, je křesťan, kdo není v Kristu, není křesťan.“ Nelze být křesťanem a nebýt v Kristu. Stejně tak nelze být v Kristu a nebýt křesťanem.


Jsme pastoři nebo šamani?

Conrad Mbewe 

Přepis kázání zambijského kazatele reformovaného baptistického sboru Conrada Mbewe z konference Cizí oheň, v němž popisuje situaci evangelikálních církví na africkém kontinentě a ukazuje, do jaké míry splývá charismatické křesťanství s původním africkým šamanismem.


Týraní pastoři 3

Todd Pruitt 

Sbor má být veden vícero staršími spolu s těmi, kdo se namáhají kázáním a vyučováním (pastoři), za což jim náleží „dvojitá odměna“ (1Tm 5,17). Tito Bohem povolaní, sborem rozpoznaní vedoucí mají být v poslušnosti následováni (Žd 13,17). 


Vzhůru k nebesům 5

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


 

Židovský psycholog křesťanemRichard Ganz

Zbožný Žid, ateista, klinický psycholog, hippies... Kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila i milost a ze vzbouřence se stal křesťan a pastor. Poslechněte si svědectví dr. Ganze o jeho životní ceetě ke Spasiteli.  


Milíč z Kroměříže

František Loskot

Jedinečná monografie o životě velkého českého reformátora a "otce české reformace" Milíče z Kroměříže (sken ve formátu pdf). 


Psychoblábol

Richard Ganz

Vystudovaný klinický psycholog židovského původu, který se stal křesťanem ve své knize vysvětluje, proč nelze míchat dohromady psychologii a křesťanství. Vydalo Didasko. Cena 147,- Kč.


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY