Reformace č. 36

Pro církev reformovanou a stále se reformující.


REFORMACE | ZÁPAS O DUŠI | TEOLOGIE | NAHRÁVKY | VIDEO


 

Už z výroků svatých jasně vyplývá, že svatá církev obecná je počet všech předurčených a Kristovo mystické tělo, jehož on je hlavou, a Kristova nevěsta, kterou pro své tak veliké milování vykoupil svou krví, aby byla jeho slavným vlastnictvím až do konce, bez vrásky hříchy smrtelného a poskvrny hříchu všedního, ale aby byla svatá a neposkvrněná a navždy objímala ženicha Krista. 

Jan Hus, O církvi, z kap. 1


 

e-kniha


Bůh je má spása

Charles H. Spurgeon

Jak vznešený nadpis. Tak vznešený, sugestivní a přemáhající. „MÁ SKÁLA“. To je tak Božské, že Bůh sám je jediný nositel takového titulu. Pohleď na ony skály a žasni nad jejich věk, protože ony na nás hledí svými věky. 


Proč chci, aby mé děti měly vymyté mozky?

Eowyn Stoddard 

„Nechci posílat svého syna do církve, aby mu tam vymyli mozek jako Stoddardovým dětem!“ řekl náš přítel ateista své ženě. Vyrostl ve východním Německu a my jsme v bývalé východní části v té době už několikátým rokem zakládali sbory. 


Milující starší 2Jaroslav Kernal

Starší je muž, který vede svojí rodinu. Není pasivní, není lhostejný. Rodina hraje skutečně důležitou roli v životě staršího, v životě každého křesťana. 


Naše slavná budoucnost v Kristu

Steven Cole 

Co byste si počali s devatenáctiletým křesťanským mladíkem, který si do deníku napsal: „9. rozhodnutí: Hodně a při každé příležitosti přemýšlet o své smrti a o okolnostech, které obvykle umírání doprovázejí.“? Mezi jeho sedmdesáti životními rozhodnutími najdete taková jako: „7. rozhodnutí: Nikdy nedělat nic, co bych se bál udělat, kdyby to byla poslední hodina mého života.“ „17. rozhodnutí: Že budu žít tak, jak si budu přát, abych byl žil, až přijde hodina mé smrti.“ 


Pět důležitých věcí 1Paul Tripp 

 

Kniha Zjevení nás dokáže zmást a možná i vystrašit. Mnozí by u svého ranního šálku kávy dali přednost jednoduchému Žalmu či Přísloví před eschatologickými čísly, symboly a tvory, které vystupují na posledních stránkách Písma.  


Jan Kalvín a papežství

Leonardo De Chirico 

Papežství mělo v průběhu staletí vždy své kritiky. Je však spravedlivé podotknout, že to byla právě protestantská reformace v 16. století, která dokázala předložit nejúplnější a nejsilnější argumenty proti papežství, kdy za tímto účelem spojila biblická, doktrinální, historická, morální a instituční vlákna. Protestantská kritika dosáhla svého vrcholu, když ztotožnila papeže s antikristem. 


Kazatel a text

Phil Newton 

Při poslechu některých kázání obhájců víry v biblickou neomylnost, by se člověk mohl ptát: „Proč takový povyk ohledně neomylnosti Písma?“ Zastávat neomylnost znamená jen málo, pokud to není spojeno s kazatelnou. Ujišťovat o neomylnosti písemně nebo v konverzaci nepůsobí přesvědčivě, pokud to nemění způsob, jak kazatel zachází s biblickým textem za kazatelnou.   


Vzhůru k nebesům 13

Elizabeth Prentissová 

Četba na pokračování - deník dívky, která hledá vztah s Kristem (překlad Alois Adlof). 


Seminář o výkladovém kázáníSteven Lawson

Smysl výkladového kázání: Co je a co není výkladové kázání • Znaky výkladového kázání (I): Priority za kazatelnou • Znaky výkladového kázání (II): Priority za kazatelnou • Modely výkladového kázání: Kazatelé v Písmu • Postup přípravy výkladového kázání (I): Osobní příprava • Postup přípravy výkladového kázání (II): Tvorba, hodnocení, zvnitřnění a přednes kázání • Postup přípravy výkladového kázání (III): Příprava poznámek ke kázání


Pravda vítězí! (Biblická konference)

Český biblický institut

Biblická konference při příležitosti 600. výročí upálení Jana Husa. Hlavním řečníkem bude Steve Lawson. 


Podpořte násPřináší vám časopis Reformace užitek? Podělte se o něj se svými přáteli, s dalšími křesťany z vašeho sboru nebo z vašeho okolí. 

Podpořte naši službu svým darem na účet: 2600196560/2010.

Vydává Reformace.cz
Hošťálkova 1b, 169 00 Praha
Redakce: Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem

KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY