Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zimní konference 2015

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nahrávky ze Zimní konference 2015 naleznete na našich webových stránkách.

Uveřejněné videonahrávky budou doplněny také samostatnými audionahrávkami a fotogalerií, kterou si v tuto chvíli můžete na Google+.
 

*** 

Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

*** 

Sola Scriptura & spasení (Lance Roberts)

*** 

Sola Scriptura & církev (Jan Suchý)

*** 

Sola Scriptura & Kristus (Ján Šichula)

*** 

Sola Scriptura & praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

*** 

Krátký sestřih z celé konference (Klára Steiger)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 

Příští Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby proběhne 23. ledna 2016 v Brně a jejím tématem bude
'Dílo Boží trojice v životě křesťana'.


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)