Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 115

 
 
 
 

Pokoj Vám!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Nové číslo ZODu je na webu a pokud jste odběrateli tištěné podoby, tak ho bZOD115rzo naleznete také ve schránce. 

Co naleznete v novém čísle?

Hlavním tématem tohoto čísla je Manželství, rodina a výchova dětí. Někteří autoři jsou již s Pánem, jako např. biskup staré jednoty bratrské Matouš Konečný (1569–1622), jehož archiv se nedávno našel v Mladé Boleslavi, nebo anglický teolog první poloviny dvacátého století Arthur W. Pink (1886–1952). Další jsou našimi současníky a máme se od nich co učit. 

Je manželství dobrá nebo špatná volba? (Frost Smith)

Slovo rodičům (Arthur W. Pink)

Jednoduchý návod pro výchovu dětí (William Goode)

O povinnostech dítek k rodičům svým (Matouš Konečný)

Tolik dětí? A dnes? (Alena a Šimon Konečných a občanské sdružení Hannah)

Proč má být rodina ve sboru pohromadě (Grace Fellowship Church)

 

Vedle těchto článků přinášíme několik článků, které se mohou stát nástrojem revize naší osobní zbožnosti:

Duchovní modlářství (John Angel James)

Život ve zbožnosti Jk 1,19-27 (Jaroslav Kernal)

Jako když kape kohoutek (Scott Oliphint)

 

A k tomu přidáváme několik postřehů týkajících se vztahu církve a moderní společnosti z pera (klávesnice) amerického, českého a slovenského autora (nicméně každý z nich se aktivně hlásí ke svému nebeskému občanství):

V jakém stavu je dnes kázání Božího slova? (Al Mohler)

Je růst církve „přirozený“? (Štěpán Rucki)

Jak zůstat věrný (Jaroslav Mervart)

 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


4. Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby

Téma konference:

Radostné spasení!

Uslyšíme výkladová kázání z 1. kapitoly 1. listu do Tesaloniky, společně budeme zpívat našemu Pánu, pozvedneme svůj hlas k modlitbám a zakusíme povzbuzující společenství!

Přihlásit se můžete do 13. ledna 2013 (nebo do naplnění kapacity sálu) na webových stránkách (přihláška je zde), písemně či e-mailem. Do přihlášky uveďte jméno a příjmení, adresu, e-mail a sbor, který navštěvujete.

Na konferenci bude představena kniha Ch. H. Spurgeona ‚Jedině milostí‘ (All of Grace), kterou účastníci obdrží zdarma.


Program konference

1 Tesalonickým 1,1-10 – slovo víry přijímané v radosti Ducha svatého930-940

 

Zahájení

Jan Suchý (BSK Ústí n. L.Poutníkova četba)

940-1015

1 Te 1,1-2

Spasení se týká církve

Jaroslav Kernal (BSK Ústí n. L., Reformace.cz)

1015-1055

1 Te 1,3-4

Spasení začíná vyvolením

Pavel Steiger (Reformace.cz)

1055-1125

 

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1125-1210

1 Te 1,5

Spasení je dílem Ducha svatého

Petr Papež (Poutníkova četba)

1210-1400

 

přestávka na oběd a na diskuzi

 

1400-1445

1 Te 1,6-7

Spasení je přijímáno v evangeliu

Lance Roberts (BJB Kroměříž)

1445-1530

1 Te 1,8

Spasení vede ke zvěstování evangelia

Daniel Adamovský (BSK Kladno)

1530-1600

 

přestávka, občerstvení (příležitost k diskuzi)

 

1600-1645

1 Te 1,9-10

Spasení vede k proměně života a učení

Peter Vajda (NKZ Bratislava)

1645-1730

 

Závěr

 

Na pokrytí nákladů bude v průběhu konference provedena sbírka.

 

S přáním Božího pokoje a nadějí na brzké shledání,

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz