Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 123

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Číslem 123 otevíráme dvacátý šestý ročník Zápasu o duši. Jeho obsah je již na webových stránkách a v tištěné podobě zmíří koncem týdne do schránek odběratelů.ZOD122 

Co v tomto čísle naleznete?

Jak je patrné z nové titulní stránky hlavním tématem tohoto čísla je slogan z loňské Zimní konference "Člověk není Bůh". Článek stejného jména od Pavla je připomínkou loňské konference a zároveň také pozvánkou na tu letošní, jejíž téma je "Sola Scriptura", tedy "samotné Písmo". K tématu promlouvá také článek Štěpána Ruckého "Zná Bůh budoucnost", který reaguje na některé nové trendy v oblasti učení o Bohu. K tématu také svým obsahem patří článek zabývající se adopcí, tedy přijetím za syny, k němuž byli křesťané předurčeni s názvem "Adoptováni ke chvále (Ef 1,5-6)".  

Téma letošního (šestého) ročníku Zimní konference rozvíjejí dva články - Jedině Písmo od Michaela Krugera a úryvek z knihy Roberta Sheehana Můžeme důvěřovat Bibli? (článek má název "Písmo a pokora Boží").  

Jiným úryvkem z knihy, tentokrát z knihy misionáře, který již řadu let pracuje v naší zemi, je článek "Hlasy z minulosti", jimž si chceme připomenout letošní šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa (úryvek je z knihy "Co očekávat od svého pastora?", autorem je Lance Roberts).  

Několik článků je zaměřených na život církve - Jirka Král se v satirickém příspěvku zamýšlí nad tím, jak svést evangelikály k ekumeně s římskokatolickou církví. Další článek se věnuje kazatelům a autor se v něm zamýšlí tím, proč se někteří kazatelé ve svých kázáních zlepšují, zatímco jiní nikoliv.  

Hned několik článků je pak věnováno praktickému křesťanskému životu - Scott Meadows přemýšlí nad tím, jestli stačí upřímnost, nebo je k ní také třeba přidat pravdu - jeho zamyšlení je o Uzovi, kterého Bůh zabil, když chtěl chytit schránu, která padala z vozu. Poetické rozjímaní Julie Petrecké o vlastní hříšnosti nás vede k otázce, zda mají křesťané svobodnou vůli a zda na tom vůbec záleží? Časopis uzavírá kázání Steva Colea s názvem "Naděje pro všechny, kteří selhali". 

V časopise najdete také dvě velmi cenné poznámky (na s. 21 a 25), které v internetové verzi nenaleznete (najdete je v pdf). První se týká svrchované Boží lásky (J. M. Boice) a druhá Božího slova (Ch. H. Spurgeon). 

Proč klademe důraz na Boží svrchovanost (Klára Steiger)

*** 

Zná Bůh budoucnost? (Štěpán Rucki)

Člověk není Bůh! (Pavel Steiger)

Adoptování ke chvále (Jaroslav Kernal) 

*** 

Jedině Písmo (Michael Kruger)

Písmo a pokora Boží (Robert Sheehan)

*** 

Hlasy z minulosti (Lance Roberts)

*** 

Jak svést evangelikály k ekumeně s římskokatolickou církví (Jiří Král)

Proč se někteří kazatelé zlepšují? (Hershael York)

*** 

Upřímnost (Scott Meadows)

Černá díra (Julie Petrecká)

Mají křesťané svobodnou vůli? Záleží na tom? (Tom Hicks)

Naděje pro všechny, kteří selhali (Steven Cole)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference 2015


Zimní konference Zápasu o duši a Poutníkovy četby 2015

24. ledna 2015, Biskupské gymnázium Brno

1. Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

2. Sola Scriptura a spasení (Lance Roberts)

3. Sola Scriptura a církev (Jan Suchý)

4. Sola Scriptura a Kristus (Ján Šichula)

5. Sola Scriptura a praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

Na konferenci bude představena kniha A. W. Pinka "Užitek z Písma".

Přihlašujte se zde.


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)