Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 124

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Novým číslem se chceme ještě více přiblížit čtenářům a proto přinášíme několik nových formátů, v nichž můžete Zápas o duši číst. Vedle tradičního PDFZOD124 jsme připravili časopis také pro čtečky elektronických knih - jak ve formátu MOBI pro čtečky Kindle, tak ve formátu EPUB pro ostatní čtečky. Kromě toho - jak jste již jistě zjistili - je časopis k dispozici na našich stránkách ve formátu online knihy a v obvyklém HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Hlavním tématem jarního čísla je jedno z témat Zimní konference 2015 - Sola Scriptura & církev. Ve stejnojmenném článku můžete "ochutnat" něco málo z atmosféry a síly Zimní konference (audio i video nahrávky najdete na stránkách Reformace.cz). Za Zimní konferencí se ohlížíme ve dvou dalších článcích, které jsou dílem naší redakce. Tím ovšem téma Písma a církve rozhodně vyčerpáno není. K tématu má co říci ukázka z připravované knihy Paula Washera, která se jmenuje "Neznalost podstaty církve", kázání českého faráře Petra Kulíka "Jak se pozná dobrý farář od špatného" nebo článek Kena Jonese o reformaci místního sboru. K tématu se vracíme i v jednom z dopisů čtenářů, který se ptá na heslo, které je uvedené v záhlaví této stránky: "Pro církev reformovanou a stále se reformující."

Šestisté výročí upálení Mistra Jana Husa si připomínáme úryvkem z knihy "Hus drží klíč". Autor v ní kromě jiného popisuje poslední okamžiky ze života Mistra Jana, jeho odsouzení kostnickým koncilem i jeho hrdinskou smrt za pravdu evangelia.

Další článek si klade otázku, kam směřuje ekuména s římskokatolickou církví. Jirka Král se v něm zamýšlí nad novoročním ekumenickým setkáním, které proběhlo ve svatovítské katedrále.  

Vracíme se také k tématu adopce, které jsme otevřeli v minulém čísle. Podle reakcí některých čtenářů bylo potřebné téma ještě prohloubit a lépe vysvětlit, co to adopce je, jaké je její místo v řádu spásy a čím se liší od znovuzrození. 

Jako každý rok i letos přinášíme v tomto čísle přehlednou tabulku s naším hospodařením společně se zamyšlením Kláry Steigerové (Nula od nuly pojde). 

 

Význam Kristova vzkříšení (Tom Hicks)

*** 

Jistě to jde lépe (redakce)

Ohlédnutí za Zimní konferencí (Iva Suchá)

Sola Scriptura a církev (Jan Suchý) 

Neznalost podstaty církve (Paul Washer)

Dobrý a špatný farář (Petr Kulík)

Reformace místní církve (Ken Jones)

*** 

Hus v Kostnici (Bill Higgins)

*** 

Kam směřuje ekumena s římskokatolickou církví (Jiří Král)

Rozdíl mezi skutečným křesťanem a pokrytcem (Tom Hicks)

*** 

Adopce - dopis čtenáře a odpověď redakce (Jaroslav Kernal)

Církev reformovaná a stále se reformující - dopis čtenáře a odpověď redakce 

*** 

Nula od nuly pojde - naše hospodaření (Klára Steigerová)

*** 

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází vždy na začátku měsíce a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Biblická konference 2015


 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Veleslavínova 14, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: +420 411 440 021 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)