Reformace.cz

 Pro církev reformovanou a stále se reformující.  

Zápas o duši č. 130

 
 
 
 

Pokoj Vám a milost!

Nový Zápas o duši naleznete na webu Reformace.cz

Zápas o duši ve formátu: PDFZOD130 * * * MOBI * * * EPUB * * * ekniha * * * HTML

Co v tomto čísle naleznete?

Zápas o duši číslo 130 je hutnou duchovní stravou pro každé Boží dítě. Toto podzimní číslo přináší - jak se na podzim sluší - pestrou paletu článků, které sytí duši a povzbuzují k následování Pána Ježíše Krissta. Jak svrchovaný vládne v dnešním chaotickém světě? Čtěte úvodní kázání z knihy proroka Abakuka (Boží ruka v událostech kolem nás) - další kázání z této drobné starozákonní knihy najdete na stránkách Biblické církve Praha. Povzbuzující svědectví od íránské církve najdete v článku Íránský příběh ve dvou větách. A jak být dobrým svědectvím pro lidi kolem nás říká Pavel Borovanský v článku Nejsilnější svědectví.

Zamyšlení nad životem, smrtí, umíráním a místem utrpení v životě člověka přinášejí další články - rozhovor Joba se svými přáteli (Přátelská sešlost) od Iaina Murrayho je vynikající sondou do mezilidských vztahů a ukazuje nám, jak stát vedle přátel, kteří procházejí soužením. John Piper ve svém článku (Připravte se na dobré umírání už dnes) vysvětluje, proč a jak by se člověk měl připravit na své umírání. S otázkou smrti velmi úzce souvisí také otázka pekla - i v tomto čísle přinášíme jeden článek, který se peklem zabývá (Tim Challies - Co bych musel popřít, abych mohl popřít peklo).  

Piřnášíme také dva články z oblasti pastorační služby - první znich se týká výchovy dětí (Jak ze svého dítěte udělat dobrého delikventa), druhý je obsáhlejší (jeho druhou část najdete v zimním čísle Zápasu o duši) a mluví o pastorační moci výkladového kázání. 

K letošní Zimní konferenci (Dílo Boží trojice v životě křesťana) se vracíme v jednom z kázání z této konference - kazatel Biblického sboru křesťanů v Kladně Marcus Denny vysvětluje, jak se všechny tři osoby Boží trojice podílejí na posvěcení křesťana. V časopise najdete také pozvánku na další Zimní konferenci, jejíž téma je Solus Christus.

Rádi bychom vás také pozvali na konferenci s Paulem Washerem, která se uskuteční v únoru 2017, proto jako upoutávku přinášíme kapitolku (Ticho kolem oddělení) z jeho drobné publikace "Desatero obvinění proti současné církvi", kterou připravuje k vydání nakladatelství Poutníkova četba.

K otázce duchovních darů, především daru proroctví, se opět vracíme v článku Nathana Busenitze Pět nebezpečí omylného proroctví. 

Věřím, že si v tomto čísle přijdete na své a Bůh bude oslaven ve vašich životech. 

 

Jediná oprávněná obava (Ėric Preud’homme)

Boží ruka v událostech kolem nás (Jaroslav Kernal)

Íránský příběh ve dvou větách (Mark Howard)

Nejsilnější svědectví! (Pavel Borovanský)

*** 

Přátelská sešlost (Iain H. Murray)

Čím je zajištěn tvůj život? (Jaroslav Kernal)

Připravte se na dobré umírání už dnes (John Piper)

Co bych musel popřít, abych mohl popřít peklo (Tim Challies)

***

Jak udělat ze svého dítěte dobrého delikventa (Éric Preud’homme)

Proč je výkladové kázání mocí pastorační služby? (Michael Milton)

***

Dílo Boží trojice v posvěcení (Marcus Denny)

Ticho kolem oddělení (Paul Washer)

Minimální křesťan! (Charles Spurgeon)

Pět nebezpečí omylného proroctví (Nathan Busenitz)

 
 

Staňte se odběrateli našeho internetového časopisu Reformace. 

Přihlašte se k odběru zde. Časopis vychází jednou měsíčně a je rozesílán emailem z našich webových stránek. Současně je uveřejněn také na internetu. 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


Zimní konference


 Přihláška na konferenci


Jedině Bohu buď sláva! 

S přáním Božího pokoje a požehnání

Jaroslav Kernal


KONTAKT | O NÁS | VYZNÁNÍ VÍRY | ODKAZY   

 

 

 

 
Reformace.cz - křesťanská služba, která vychází z pěti reformačních principů:
jedině Písmo, jedině milostí, jedině Kristus, jedině vírou a jedině Bohu buď sláva. 
Posláním Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům i místním církvím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést evangelium
do celého světa a vychovávat učedníky.


Korespondenční adresa: Reformace.cz, Hošťálkova 1C, 169 00 Praha 6
Telefon: +420 222 268 917 | E-mail: reformace@gmail.com | www.reformace.cz  

Číslo účtu: 2600196560 / 2010 (ČR), 2600196560 / 8330 (SR)