Nejúskočnější ze všeho je srdce a nevyléčitelné. Kdopak je zná?
Jeremjáš 17,9 

"Srdce je továrnou, zatímco ruce a jazyk jsou jenom prodejnou - co se v nich nalézá, pochází z toho prvního - srdce vymýšlí a údy vykonávají." (A. W. Pink)