Tento článek je nekompromisní. Přesto mě prosím vyslechněte. Adresáty jsou kazatelé i obyčejní křesťané jako jsme my. Jsme v tom spolu. A na vině jsme všichni.

Proč?

Proč je v našich sborech a mezi křesťany kladen tak malý důraz na svatou Trojici? Pokládáme ji za něco, co se podobá našemu slepému střevu nebo matematickému hlavolamu? To si totiž někteří myslí. Vždyť vyoperované slepé střevo nám vůbec nechybí. Stejně tak jen málo z nás trápí nedostatek pozornosti věnovaný Trojici ve sborech. Čí je to vina? Nás všech. Dovolte mi však, abych byl konkrétnější.

Kazatelé

Kdy jste naposledy ve sboru slyšeli kázání o Trojici? Položil jsem tuto otázku křesťanům z různých sborů v Anglii a Walesu. Většina pochybovala, že slyšela takové kázání během posledních tří nebo i více let.

Je to přehnané? Možná. A jejich paměť může být špatná! Přesto mám své podezření potvrzené ještě z jiné strany.

Jeden americký teolog nedávno zkoumal, jak často a dobře je Trojice kázána ve Spojených státech. Prošel padesát pět velkých svazků kázání od mnoha různých, avšak respektovaných kazatelů, kontroloval každý odkaz na Trojici a s ní spojené biblické texty.

Výsledek? Jak smutné! Našel jen dvacet kázání o Trojici a jen na tři kazatele připadla dvě kázání. V několika dalších kázání byla Trojice letmo zmíněna, ale jejich obsah byl zklamáním. Například v nich nedošlo na výklad textů o Trojici, ani takových jako 2. Korintským 13,14 a Matouš 28,19.

Dokázali bychom omluvit, že shromáždění mají k Trojicí stejný přístup jako ke slepému střevu – existuje, ale není nezbytná. Kazatelé, jak trinitární je naše kázání a uctívání?

Jsme líní?

Křesťané nyní méně čtou a máme tendenci vybírat si odlehčenou křesťanskou literaturu a životopisné knihy. Ale proč se nevěnovat četbě o Boží Trojici? Jsme líní? A neochotní pokusit se porozumět tomu, co říká Bible?

Nebo se obáváme, že je to příliš komplikované? Pokud je to tak, je to škoda. Jeden pisatel popisuje Trojici jako „nejvyšší a nejslavnější ze všech nauk; úchvatnou a v úžas uvádějící věc, kterou nám Bůh s potěšením odhalil ohledně sebe samého.“ Pravda.

Vzrušující

Je to vzrušující i „úchvatná“ nauka. Dovolte mi to vysvětlit.

Bůh je jeden. Neexistují tři bohové. Přesto v rámci jednoho Boha existují tři „Osoby“, totiž Otec, Syn a Duch Svatý. Každý z nich může prohlásit: „Já“ a poukazovat na ostatní s pomocí zájmen „On“ nebo „Ty“. To je vnitřní skutečnost Boží slavné bytosti. Jan 14,31 je považován za verš svědčící o „láskyplném vztahu Trojice“. Tři božské Osoby se vždy navzájem hluboce milovali. Mají mezi sebou charakteristické vztahy. Tento trojjediný Bůh je úžasný!

Proč se blíže neseznámit s biblickými výroky, které popisují vnitřní trinitární vztahy Otce, Syna a Ducha Svatého? Budete překvapeni tím, co se o Bohu dozvíte. A bude to čím dál zajímavější.

Každá z božských Osob má svůj záměr a úkol, totiž milovat a zachránit nás jakožto rebely a hříšníky. Bible se tím zabývá od Genesis po Zjevení. Každá ze tří Osob má přesně určenou a s tím spojenou práci. Ve skutečnosti bylo pro Syna nezbytné, aby se podřídil a ponížil neuvěřitelnými způsoby. I Duch se dobrovolně uvolil sloužit Otci a Synu a přivádět hříšníky, jako jsme my, k životu a důvěře v Kristu.

Nezbytné

Je to vzrušující. Co takhle usilovat o jasnější poznání toho, jak tento trojjediný Bůh miloval a tak obdivuhodně pracoval, aby vás zachránil? Čtěte tedy dál, protože některé z článků by vám mohly pomoct.(asi ne pro nás)

Na rozdíl od našeho slepého střeva je Trojice nezbytná. Toto učení je základem evangelia. Nemůžete znát Boha a Jeho milost bez poznání trojjediného Boha.

Čtěte Bibli

Začněte Novým zákonem. Je tam přes šedesát výroků zmiňujících trojici božských Osob pohromadě – například Matouš 28,18-20, 2. Korintským 13,13, Efeským 4,4-6 a Titus 3,4-6. Janovo evangelium je bohaté na vyučování o tomto předmětu, obzvláště kapitoly 14-17. Dalším úsekem napěchovaným trinitárním vyučováním je Římanům 8. A je jich mnohem víc!

Vybízím vás, abyste v Bibli objevili ještě víc o našem trojjediném Bohu. Toto učení je nedílnou součástí evangelia, křesťanského života a církve.

Pokud se do toho pustíte, dostane se vám velké pomoci.

Eryl Davies je starším sboru Heath Evangelical Church, Cardiff. 

Publikováno v The Evangelical Magazine 3/2013