Láska je ochotná si bez netrpělivosti nebo hněvu zkomplikovat svůj život kvůli potřebám a zápasům druhých.

Láska je aktivně bojuje s pokušením být kritický a odsuzovat druhé a zároveň hledá způsoby, jak povzbuzovat a chválit.

Láska je rozhodnutá den co den odolávat zbytečným konfliktům, které pocházejí z drobných nedopatření nebo jsou reakcí na banální poklesky.

Láska je láskyplně upřímná a pokorně vlídná v každém nedorozumění.

Láska je více odhodlaná usilovat o jednotu a porozumění, než o vítězství, obviňování druhých nebo prosazení vlastního práva.

Láska je každý den připravená přiznat svůj hřích, svou slabost a selhání a odolat pokušení hledat nějakou výmluvu nebo svalit vinu na někoho jiného.

Láska je připravená, kdykoliv je konfrontována druhými, zkoumat své vlastní srdce, spíše než bránit sebe sama nebo se snažit vykroutit.

Láska se denně zavazuje růst v lásce tak, aby láska nabízená druhým byla je stále více nesobecká, zralý, a trpělivá.

Láska je neochotná dělat to, co je špatné, i když se jí děje křivda, ale hledá konkrétní a jasné způsoby, jak překonat zlo dobrem.

Láska je dobrým studentem druhých, takže pátrá po jejich fyzických, emocionálních a duchovních potřebách tak, aby nějakým způsobem mohla odstranit břemeno, podepřít při jeho nesení, nebo povzbuzovat na cestě s ním.

Láska je ochotná investovat čas potřebný k rozhovorům, hledání a porozumění problémům, kterým čelíme ve vztazích, a vytrvat tak dlouho, dokud není problém vyřešen, nebo nedojde k vzájemné dohodě, jak k řešení dospět.

Láska je vždy ochotná požádat o odpuštění a odpouští, jakmile o to někdo požádá.

Láska uznává vysokou hodnotu důvěry ve vztahu a je věrná svým slibům a svému slovu.

Láska je laskavá a jemná ve svých slovech, a to i ve chvílích nesouhlasu, a odmítnutá zpochybňovat charakter nebo inteligencí druhé osoby.

Láska odmítá používat lichocení, lež, manipulaci, nebo jakékoliv klamání k tomu, aby od druhého získala to, co sama chce.

Láska je neochotná využívat druhého k potvrzení své vlastní identity, svého významu a smyslu nebo k dosažení vlastního uspokojení a zároveň také odmítá dělat totéž pro druhé.

Láska je ochotná mít méně volného času, méně spánku, a více nabitý rozvrh, aby mohla být věrná tomu, k čemu ji Bůh povolal v manželství, rodičovství, ve vztahu k sousedům atd.

Láska je rozhodnutá říci ne sobeckým instinktům a udělat vše, co může, aby podporovala opravdovou jednotu, skutečné porozumění a aktivní lásku ve svých vztazích.

Láska je odhodlaná zůstat věrná svému závazku jednat s druhými s uznáním, úctou a slušně, a to i ve chvílích, kdy si to druhá osoba nezaslouží ani to nechce opětovat.

Láska je ochotná k pravidelné a nákladné oběti kvůli vztahu s druhým, aniž by cokoliv žádala na oplátku, svou obětí činí druhého dlužníkem sebe.

Láska není ochotná dělat takové rozhodnutí, které by poškodilo vztah, zranilo jinou osobu nebo oslabilo vzájemné pouto důvěry.

Láska odmítá soustředit se na sebe nebo žádat něco pro sebe, ale místo toho hledá konkrétní způsoby, jak sloužit, podporovat a povzbuzovat, i navzdory zaneprázdnění nebo únavě.

Láska denně přiznává sobě, druhým i Bohu, že je neschopná nechat se vést láskou Kříže bez Boží ochrany, podpory, bez Božího odpuštění, záchrany a vysvobozující milosti.

 

Tento článek je ze stránek Paul Tripp Ministries. Další články naleznete na stránkách www.paultripp.com. Použito se svolením.