Na velkém množství vyznávajících křesťanů je tak málo vidět moc pravého náboženství.

Toto upadající křesťanství se obecně vyznačuje čtyřmi špatnými charakteristikami:

 1. Láska ke světu.
 2. Hledání nejjednoduššího řešení.
 3. Strach z lidí.
 4. Nedůvěra v Boží zaopatření.

Ale novozákonní věřící byli pravým opakem:

 1. Pohrdali světem a jeho lichotivými lákadly.
 2. Brali na sebe kříž a zapírali sami sebe.
 3. Odvážně se přiznávali ke Kristu a trpěli kvůli Němu.
 4. Důvěřovali Bohu ve všech věcech, a proto se radovali, když přišli o všechen majetek.

A jaké bylo ovoce tohoto požehnaného života?

 1. Oplývali útěchou.
 2. Rostli v milosti.
 3. Zářili jako světlo ve světě.
 4. Ve víře zakoušeli radost a pokoj.

Ale dnes vidíme mnohé vyznávající křesťany, kteří jsou:

 1. Apatičtí ve svých modlitbách.
 2. Bojácní ve svém vyznání.
 3. Vystrašení z důsledků svého jednání.
 4. Vyděšení z toho, že by měli důvěřovat Bohu.

Jak smutné symptomy duchovního úpadku!

– Thomas Reade –
www.gracegems.org