Jednou z hlavních potíží v našich církvích je to, že lidé nevěří knize Genesis. A následně na to nevědí, čemu v Bibli ještě mohou věřit. Ken Ham (Lež: Evoluce, s. 69)

Zlomen Bohem (Gn 32,1-33) Jaroslav Kernal
Jákob opět utíká (Gn 31,1-54) Jaroslav Kernal
Jákobova mzda (Gn 30,25-43) Jaroslav Kernal
Bůh naplňuje své Slovo (Gn 29,30-30,24) Jaroslav Kernal
Jákob je podveden (Gn 29,1-29) Jaroslav Kernal
Jákobův útěk (Gn 28,1-22) Jaroslav Kernal
Izákovo požehnání (Gn 27,1-46) Jaroslav Kernal
Poučení od Izáka (Gn 26,1-35) Jaroslav Kernal
Jákoba jsem si zamiloval (Gn 25,19-34) Jaroslav Kernal
Abrahamova závěť (Gn 25,1-18) Jaroslav Kernal
Žena pro Izáka (Gn 24,1-67) Jaroslav Kernal
Smrt Sáry (Gn 23,1-20) Jaroslav Kernal
Obětování Izáka Jaroslav Kernal
O Boží věrnosti (Gn 21,1-34) Jaroslav Kernal
Prorok - recidivista (Gn 20,1-18) Jaroslav Kernal
Dlouhá chapadla hříchu (Gn 19,23-38) Jaroslav Kernal
Vyjděte z místa zkázy (Gn 19,1-26) Jaroslav Kernal
Když se Boží přítel modlí (Gn 18,16-33) Jaroslav Kernal
Zaslíbení syna (Gn 18,1-15) Jaroslav Kernal
Znamení smlouvy (Gn 17,1-27) Jaroslav Kernal
Pozor na zkratky (Gn 16,1-16) Jaroslav Kernal
Smlouva krve (Gn 15,1-21) Jaroslav Kernal
Dva králové, dva světy (Gn 14,1-24) Jaroslav Kernal
Nová milost a zaslíbení (Gn 13,5-18) Jaroslav Kernal
Historicita prvních kapitol knihy Genesis Jaroslav Kernal
Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Gn 28,13) Jaroslav Kernal
Stvoření - Eva a manželství I. (13) (mp3) Hector Morrison
Obětování Izáka (Gn 22,1-24) Jaroslav Kernal
Zaprodání Josefa a Syna Božího (Gn 37,1-36) John Piper
Genesis 1 (1) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 1-2 (2) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 2 (3) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 2-3 (4) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 3 (5) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 3-4 (6) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 4-8 (7) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 8-12 (8) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 12-14 (9) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 14-15 (10) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 15-18 (11) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 19 (12) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 19-22 (13) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 22-27 (14) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 27-30 (15) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 30-32 (16) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 32-37 (17) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 37-39 (18) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 40-41 (19) (mp3) Ronnie Stevens
Genesis 42-50 (20) (mp3) Ronnie Stevens