Název Autor Poznámkaseřadit sestupně Zápas o duši Reformace
Život krále Davida - David u Saula (1S 16) (3) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (9) Richard L. Pratt (mp3)
Skutky 13,4-41 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým III. (15) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub - úvod (1) Rick Bourque (mp3)
Mt 5,17-20 Naplnění zákona (6) James Young (mp3)
Úvod do systematické teologie Richard C. Gamble (mp3)
Lk 22,1-46 (13) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Martin Luther 5 (14) Frank A. James III (mp3)
Genesis 42-50 (20) Ronnie Stevens (mp3)
3. Spasení je dílem Ducha svatého (1Te 1,5) | 2013 Petr Papež (mp3)
2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016 Jan Suchý (mp3)
Ze života reformátora - Jan Kalvín Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 14
1 Te 2,17-20 (8) Scott Gilchrist (mp3)
Prolog 1J 1,1-4 (4) Don Carson (mp3)
Nábožensko-nacionalistická rivalita a úpadek turecké moci (02) Meic Pearse (mp3)
Smlouvy - Izrael na Sínaji II. (24) Hector Morrison (mp3)
Syn Boží - J 5,16-30 I. (5) Don Carson (mp3)
Život apoštola Petra - obnova Petra - veřejná (5) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (9) Richard L. Pratt (mp3)
1. Co je Teologie Nové smlouvy Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - Davidovo dědictví (20) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 2,1-3,20 (4) William Barcley (mp3)
Jan 10-11 (12) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 9,1-33, vyvolení část 1. (12) William Barcley (mp3)
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
Genesis 3-4 (6) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření jako chrám II. (9) Hector Morrison (mp3)
Byzantská teologie, mnišství (11) Donald Fortson (mp3)
Skutky 20 - diskuze (12) Rick Bourque (mp3)
Epocha forem - Plotinus a závěr (12) Michael Payne (mp3)
Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19) Don Carson (mp3)
Život krále Davida - pomazání Davida (2) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (8) Richard L. Pratt (mp3)
Skutky 12,20-13,4 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým II. (14) Reggie M. Kidd (mp3)
Mt 5,13-16 Sůl a světlo (5) James Young (mp3)
Mt 7,15-29 (20) James Young (mp3)
Lk 16 (12) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Martin Luther 4 (13) Frank A. James III (mp3)
Genesis 40-41 (19) Ronnie Stevens (mp3)
2. Spasení začíná vyvolením (1Te 1,3-4) | 2013 Pavel Steiger (mp3)
1. Důležitost učení o Trojici | 2016 Pavel Steiger (mp3)
Efezským 1,15-23 Scott Gilchrist (mp3)
1 Te 2,13-16 (7) Scott Gilchrist (mp3)
Prolog - J 1,1-18 III. (3) Don Carson (mp3)
Postmodernismus (28) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Izrael na Sínaji I. (23) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - obnova Petra - soukromá (6) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (8) Richard L. Pratt (mp3)
2. TNS a Teologie smlouvy Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - Davidovi bojovníci (19) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 1,18-32 (3) William Barcley (mp3)
Jan 8-9 (11) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 8,1-39 (11) William Barcley (mp3)
Učení o Kristu - Kristova osoba Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 4,11-32 Scott Gilchrist (mp3)
Genesis 3 (5) Ronnie Stevens (mp3)
Stvoření jako chrám I. (8) Hector Morrison (mp3)
Augustin a donatisté (10) Donald Fortson (mp3)
Ženy jako starší (11) Rick Bourque (mp3)
4. Vyvýšenost Krista skrze Boží slovo (Ko 3,16-17) | 2012 Jaroslav Kernal (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 III. (14) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés III. a stoicismus (11) Michael Payne (mp3)
Oběť smíření - J 1 I. (18) Don Carson (mp3)
Život krále Davida - úvod (1) Ronnie Stevens (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (7) Richard L. Pratt (mp3)
Sk 10,23-12,25 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - 2. Tesalonickým I. (13) Reggie M. Kidd (mp3)
Povzbuzení z Písma Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 3
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 3. část (4) James Young (mp3)
Jakub 2,14-26 (6) Rick Bourque (mp3)
Mt 7,12-14 Zlaté pravidlo (19) James Young (mp3)
Jistota spasení Jaroslav Kernal (mp3) Reformace č. 2
Lk 15 (11) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Martin Luther 3 (12) Frank A. James III (mp3)
Genesis 37-39 (18) Ronnie Stevens (mp3)
1. Spasení souvisí s církví (1Te 1,1-2) | 2013 Jaroslav Kernal (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2018 redakce (mp3)
Efezským 1,13-14 Scott Gilchrist (mp3)
1 Te 2,8-13 (6) Scott Gilchrist (mp3)
Prolog - J 1,1-18 II. (2) Don Carson (mp3)
Nihilismus ve 20. století, pragmatismus (27) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Abraham II. (22) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - Petrovo zapření (Mt 26) (4) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (7) Richard L. Pratt (mp3)
3. TNS a Dispenzační teologie Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - David a Abšalom 2 (18) Ronnie Stevens (mp3)
5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život | 2015 Pavel Steiger (mp3)
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 2. část (3) James Young (mp3)
Jan 6-7 (10) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 7,1-25 (10) William Barcley (mp3)
Učení o člověku - Svobodná vůle Richard C. Gamble (mp3)
Genesis 2-3 (4) Ronnie Stevens (mp3)
Schopen učit - Tt 1,9 (10) Rick Bourque (mp3)
3. Vyvýšenost Krista v životě sboru (Ko 3,12-15) | 2012 Ján Šichula (mp3)
Křesťané a komunismus: Střední a Východní Evropa 1945–1990 II. (13) Meic Pearse (mp3)
Epocha forem - Aristotelés II. (10) Michael Payne (mp3)
Oběť smíření - úvod (17) Don Carson (mp3)
1. Petrův 5,1-14 (19) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (6) Richard L. Pratt (mp3)
Skutky 9,17-10,23 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým II. (12) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 1,12-18-část 2 (5) Rick Bourque (mp3)
Mt 7,6-11 Modlitba (18) James Young (mp3)
Listy Janovy Jan Suchý (mp3)
Lk 12 (10) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Martin Luther 2 (11) Frank A. James III (mp3)
Genesis 32-37 (17) Ronnie Stevens (mp3)
6. Otázky a odpovědi | 2019 redakce (mp3)
1 Te 2,2-12 (5) Scott Gilchrist (mp3)
Úvod - J 1,1-18 I. (1) Don Carson (mp3)
Milan Kundera a normální nihilismus (26) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - Abraham I. (21) Hector Morrison (mp3)
Život apoštola Petra - Petrovo dvojí vyznání (3) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (6) Richard L. Pratt (mp3)
Setkání nad tématem 2022 Volker Geoff (mp3)
Život krále Davida - David a Abšalom 1 (17) Ronnie Stevens (mp3)
4. Sola Scriptura & Kristus | 2015 Ján Šichula (mp3)
Mt 5,3-12 Blahoslavenství - 1. část (2) James Young (mp3)
Jan 6,1-58 (9) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 6,1-7,6 (9) William Barcley (mp3)
Učení o člověku - Lidstvo po pádu Richard C. Gamble (mp3)
Efezským 4,1-10 Scott Gilchrist (mp3)
5. Kristovo místo v církvi | 2017 Jaroslav Kernal (mp3)
Starší v knize Skutků (9) Rick Bourque (mp3)
2. Vyvýšenost Krista v životě křesťana (Ko 3,5-11) | 2012 Jan Suchý (mp3)
Duch v Janových spisech - J 16, J 20, 1J 2 (16) Don Carson (mp3)
1. Petrův 4,10-19 (18) Scott Gilchrist (mp3)
Smlouvy ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
Skutky 8,1-9,16 (7) Ronnie Stevens (mp3)
Teologie Nového zákona - 1. Tesalonickým I. (11) Reggie M. Kidd (mp3)
Jakub 1,12-18 (4) Rick Bourque (mp3)
Mt 7,1 Souzení (17) James Young (mp3)
Lk 11 (9) Scott Gilchrist (mp3)
Reformace - Martin Luther 1 (10) Frank A. James III (mp3)
Genesis 30-32 (16) Ronnie Stevens (mp3)
5. Praktické důsledky milosti | 2019 Daniel Adamovský (mp3)
1 Te 1,9-2,2 (4) Scott Gilchrist (mp3)
Nietzsche III. a normální nihilismus (25) Michael Payne (mp3)
Smlouvy - úvod a Noe I. (19) Hector Morrison (mp3)
Života apoštola Petra - lekce od Petra (2) Scott Gilchrist (mp3)
Boží království ve Starém zákoně (5) Richard L. Pratt (mp3)
Stvoření - Převrácené a obnovené (15) Hector Morrison (mp3)
Život krále Davida - David a Urijáš (16) Ronnie Stevens (mp3)
3. Sola Scriptura & církev | 2015 Jan Suchý (mp3)
Římanům 1,1-17 (2) William Barcley (mp3)
Reformace v Anglii, Jan Kalvín - 1. část (20) Donald Fortson (mp3)
Jan 4,27-5,47 (8) Ronnie Stevens (mp3)
Římanům 4 a 5, připočtení spravedlnosti (8) William Barcley (mp3)

Stránky