Na úsvitě pozvedám svůj hlas
stoupá k Tobě vzhůru, Pane můj.
Za klid noci děkuji Ti,
za odpočinek
Velebí duše má Hospodina.

Pozvedls mne z hlubin ke hvězdám,
duši poraněnou zahojil.
Raduji se ze Tvé lásky,
Bože Otče můj.
Velebí duše má Hospodina.

Dej ať ke Tvé chvále ztrávím den,
ústrky ať snáším s pokorou.
Dej Bože ať slyším Tě
a ať Tě poslouchám.
Velebí duše má Hospodina.
- Karla - Paříž