Lékařská věda nachází souvislost mezi našim myšlením a zdravím. Západní knižní trh je zaplaven literaturou, která »objevuje« to o čem bible mluví od počátku. Dnešní objevitelé starého však zaměnili názvosloví a posunuli význam. Místo Boha hledají duševní energii s kterou mohou manipulovat lidské vědomí a tím i tělesné funkce. Lékaři již nezlehčují víru pacienta v uzdravení a dokonce uznávají, že náš zdravotní stav závisí na psychoneuroimunologii. Jinými slovy náš psychický stav ovlivňuje obranné vlastnosti našeho systému. Člověk je nevyléčitelně nábožný. Ateistickomaterialistické chápání světa popřelo duchovní podstatu života. Člověk, který vědomě či nevědomě odmítá Boha, musí najít jiný zdroj duchovního naplnění. Nedostatek duševního rozvoje zničí nejen tvořivé schopnosti člověka, ale i jeho produktivitu a ovlivní jeho fyzické i mentální zdraví. Člověk začne vegetovat. Hledá a experimentuje, ale nenachází uspokojení. Utíká sám před sebou, je závislý na alkoholu, drogách, oddává se sexuální svobodě, sportem vylepšuje a umrtvuje tělo, konzumuje, mění životní partnery, zaměstnání, stěhuje se z místa na místo, ale klid a uspokojení nenachází. Meditace, mentální relaxace, hypnoza, jóga, léčení pomocí nadpřirozených sil a měření škodlivých vlivů plní titulní stránky populárních časopisů. Člověk se žene životem a čím víc má, tím víc cítí hlubokou nespokojenost.

 

Čím vyspělejší a bezbožnější společnost, tím více má psychologů a psychiatrů. Časté mentální poruchy a choroby jsou jedním z největších zdravotních problémů moderního světa. Lékařská věda společně s psychology a psychiatry hledá příčiny. Nejméně mentálních poruch je způsobeno zraněním mozku nebo úrazy. Mozek může být poškozen během těhotenství nebo později infekcí a otravou. Manželská nevěra, prostituce, promiskuita rozšiřuje pohlavní choroby, které společně s drogami a alkoholem ničí zárodky dětí v nejrannějším stadiu vývoje. Následky jsou hrůzné. Rodí se neustále víc a víc poškozených dětí, které trpí za nemorálnost a nezodpovědnost rodičů.

Co učí bible o mentálním zdraví? Bible je plná moudrosti, rad a příkladů. Kdybychom si vryli do paměti pouhých 20 stránek z Přísloví, 31 krátkých kapitol a řídili se jimi, poznali bychom příčiny a nemuseli zoufale hledat odpověď na otázku co způsobuje nespokojenost a mentální poruchy dnešního světa.

  • Radostným srdcem zkrásní tvář, kdežto trápení srdce deptá ducha. (15:13)

Nejsme ani první ani poslední generace, která hledá blaženost. Král Šalamoun napsal:

  • Nuže, teď to zkusím s radovánkami, a poměji se dobře. A hle, také to je pomíjivost! O smíchu jsem řekl: Je to ztřeštěnost, o radosti pak: Co to provádíš? Usmyslil jsem si, že své tělo osvěžím vínem, ačkoliv mé srdce tíhne k moudrosti, a že pochopím té pomatenosti, dokud nezjistím, co dobrého pod nebem mají lidští synové z toho, co konají ve vyměřených dnech svého života. Podnikal jsem velkolepá díla, postavil jsem si domy, vysázel vinice, založil si zahrady a sady a v nich vysadil kdejaké ovocné stromoví, zřídil jsem si i vodní nádrže pro zavlažování lesních porostů. Nakoupil jsem si otroků a otrokyň a měl jsem i doma narozenou čeleď, stád skotu a bravu jsem měl víc než všichni, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou. Nahromadil jsem si také stříbro a zlato a zabral i vlastnictví králů a krajin; opatřil jsem si zpěváky a zpěvačky i rozkoše synů lidských, milostnice. Stal jsem se velikým a předčil jsem všechny, kteří byli v Jeruzalémě přede mnou; nadto při mně stála má moudrost. V ničem, co si žádaly mé oči, jsem jim nebránil, svému srdci jsem neodřekl žádnou radost a mé srdce se radovalo ze všeho, za čím jsem se pachtil, a to byl můj podíl ze všeho mého pachtění. I pohlédl jsem na všechno, co bylo mýma rukama vykonáno, na své klopotné pachtění, a hle, všechno je pomíjivost a honba za větrem; a žádný užitek z toho pod sluncem není. (Kaz 2:1-11)
  • ZAČÁTEK MOUDROSTI JE BÁZEŇ PŘED HOSPODINEM A POZNAT SVATÉHO JE ROZUMNOST. (Př 9:10)

- kas -