Je pořád ještě v pořádku nesouhlasit s hlubokým přesvědčením druhého člověka? Slýcháváme dnes populární hesla: Žít pospolu. Nenávistný projev. Diskriminace. Mikroagrese. Pravidla projevu. Každému, kdo se v těchto dnech zabývá médii, začíná být zřejmé, že jisté morální a náboženské názory už prostě nejsou v našich školních třídách ani široké kultuře dovolené. Jsou buď bez udání důvodu smeteny ze stolu coby „iracionální“, anebo jsou lidé, kteří tyto názory zastávají, veřejně zostuzeni, či dokonce překřičeni. Tento nový kulturní jev nazývám krutovládou tolerance.

Jako křesťané, kterým záleží na pravdě a kteří chtějí milovat své bližní jako lidi stvořené podle Božího obrazu – co máme dělat? Zde jsou tři praktické kroky, které můžete udělat, abyste odolali krutovládě tolerance.

1. Seznamte se s novými pravidly morálky, která jsou v dnešní kultuře uplatňována.

Popření nefunguje. Musíme žít v realitě. Podle poslední studie skupiny Barna se 91 % Američanů ztotožňuje s tvrzením, že „abys našel sám sebe, musíš hledat uvnitř sebe“. To ukazuje, že selektivní relativizmus existuje, vzkvétá a stal se dominantním názorem naší kultury. Jinými slovy, pravda závisí na tom, čemu uvěří jednotlivec. Ale naše radikálně individualistická kultura se shoduje i na některých nových morálních absolutních pravdách, a to: „Lidé by neměli kritizovat životně důležitá rozhodnutí druhých lidí“ (to potvrzuje 89 % Američanů). Tato dvě přesvědčení si zjevně protiřečí a tvoří základ krutovlády tolerance, kterou dnes zakoušíme. Pravidla hry se změnila, a pokud si tuto skutečnost neuvědomíme, pak nezareagujeme dobře.

2. Připravte se dnes na rozhovory, které přijdou zítra.

Tady nejde o to „jestli“, ale „kdy“ přijdou. Jako křesťané jsme oddáni jistým pravdám, které plynou z našeho světonázoru založeného na Bibli. Uvedu jen pár našich kulturně kontroverzních přesvědčení:

  • že Ježíš vstal tělesně z mrtvých a je jediná cesta k Bohu,
  • že objektivně správné a špatné existuje,
  • že nenarozené lidské bytosti jsou hodny života a ochrany,
  • že se všemi lidmi bez ohledu na jejich etnický původ by mělo být nakládáno důstojně, s úctou a spravedlivě,
  • a že Bůh coby osobní stvořitel vesmíru ustanovil, aby sex byl zakoušen jedině  v kontextu v manželství jednoho muže a jedné ženy.

Petr nám připomíná, abychom byli vždy s tichostí a uctivostí připraveni dát odpověď každému, kdo by nás vyslýchal o naději, kterou máme (1Pt 3,15). Jste připraveni? Otázky přicházejí: Jak může být Ježíš jediná cesta k Bohu, když tolik vážených lidí nesouhlasí? Říkáš, že to, o čem jsem v srdci přesvědčen, že je správné, je ve skutečnosti v Božích očích špatně? Kdo jsi, abys říkal lidem, že si nesmějí vzít osobu, kterou milují, protože je stejného pohlaví? Co řeknete, až zakusíte krutovládu tolerance? Na tyto otázky existují rozumné odpovědi.

3. Odhodlaně se chopte příležitosti, když budete mít možnost laskavě reagovat na zpochybňování křesťanských přesvědčení.

Za prvé, když je zpochybňováno to, čemu věříte, nezačněte se hned bránit. Zůstaňte klidní a pokládejte otázky, abyste si ujasnili, kde ve skutečnosti dochází k nesouhlasu. Dále, ať vás nezastraší fráze a slogany. Pečlivě definujte své hledisko (mimochodem, diskuze je mnohem snazší, když jste dopředu přemýšleli a připravili si, co řeknete, až přijde). Nechť je vám povzbuzením, že pravda je na naší straně a že můžeme důvěřovat Bohu, že při našich rozhovorech pracuje. A nemylte se, ostatní se dívají, jestli vydržíte nebo ustoupíte. Prokážete, že si stojíte za svým přesvědčením, a budete mít s lidmi soucit? Nebo se podvolíte a přizpůsobíte? Mějte odvahu rozbít spirálu ticha, jak říkával Chuck Colson. Když uvidím, jak bojujete za pravdu, povzbudí mě to, abych udělal totéž.

V naší kultuře zoufale potřebujeme zařadit zpátečku, když dojde k větším konverzacím na téma pravdy a tolerance. Pokud jsme si uvědomili novou realitu naší kultury, připravme se na rozhovory, které jistě přijdou, a odhodlaně se do nich pusťme, jakmile se nám naskytne příležitost laskavě reagovat na zpochybňování křesťanských přesvědčení. Tehdy se ocitneme na správné cestě k odolání krutovládě tolerance.

www.challies.com