Kroměříž 3.-6.6. 2021

V historii lidstva bychom našli asi jenom málo institucí, které ovlivňuji společnost tak, jako rodina. Jinak tomu není ani v dnešní době. Biblické pojetí rodiny dnes čelí tlakům, které nás nutí předefinovat význam a složení rodiny či role jednotlivých členů rodiny. Jak může biblické pojetí rodiny dnes obstát?  Měl by křesťan ve 21. století ještě trvat na biblických hodnotách, které nemají pro člověka dnešní doby mnohdy žádnou hodnotu? Nebo bychom měli být v tomto ohledu progresivnější? 

Zveme Vás na konferenci Rodina ve 21. století, která nám pomůže zodpovědět si tyto i jiné klíčové otázky o rodině.

Hlavní řečníkem bude Paul Washer, který uvěřil v Krista při studiu na Texaské Univerzitě. Po promoci se odstěhoval do Peru, kde deset let sloužil jako misionář. Tam také založil misijní společnost HeartCry, jejímž cílem bylo podporovat peruánské zakladatele sborů. Služba se rozrostla tak, že v současné době podporuje misionáře v Africe, Asii, Evropě, na Blízkém východě, v postsovětských zemích a v Severní i Latinské Americe. V této organizaci slouží Paul i nadále. S manželkou Charo mají čtyři děti: Iana, Evan, Rowana a Bronwyn.

Bližší informace naleznete na webu http://biblickakonference.cz/.

Těšíme se na vaši účast!