... Bahá'í nechce nikoho z vas prehovárať na svoju vieru. Chce sa len podeliť o myšlienky, ktoré Baha'u'lláh zvestoval celému svetu, a upozorniť na jednu z mnohých ciest k dosiahnutiu šťastia a harmónie. Je len na vás, či sa rozhodnete po nej vykročiť. Ku žiadnej z ciest neexistujú jedny dvere, jeden kl'úč. Treba len srdcom, rozumom, utrpením, či jednoducho poznaním nájsť ten pravý a otvoriť ...

 • Amen, amen, pravím vám (Ježíš), já jsem dveře pro ovce. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. (Jan 10:7,9)

Bahá'í je najmladšou náboženskou vierou, vznikla pred necelými 145 rokmi v Iráne. Pričiňuje se za svet bez násilia a za pokojný evolučný vývoj.

Zásady Bahá'í:

 • žiť mezdi l'uďmi, prežívať s nimi radosti i smútky, pomáhať im
 • ak chce človek žiť šťasne, musí dbať o svoje zdravie telesné, duševné i duchovné
 • manželstvo (monogamné) je prirodzený stav a prispieva k zdraviu jednotlivca aj spoločnosti
 • povinné vzdelanie
 • ovládať mimo materského jazyka ešte jeden - univerzálny, spoločný, ktorý by sa vymyslel, alebo vybral už z existujúcich
 • rovnoprávnosť muža a ženy
 • súlad medzi náboženstvom a vedou
 • zachovať nezávislosť každého národa a zaisťovať osobnú slobodu jednotlivca.

Fakta:

 • Bahá'í spoločnosti žijú vo viac ako 200 krajinách a územiach
 • pochádzajú z 2.112 etnických skupín
 • pracujú v OSN ako neštátna organizácia
 • Bahá'í literatúra bola preložená do 800 jazykov
 • členovia Bahá'í, celkom 5-6 miliónov realizujú svoj myšlienkový model života a sveta na všetkých kontinentoch.

Zakladatelem Baháísmu byl Mirza Ali Muhamed (1818-1850). V r. 1844 poznal, že on je ta "cesta", očekávaný spasitel. Hlavní centrum má nedaleko Haify, poblíž hory Carmel, v Izraeli, kde je Mirza Ali Muhamed pochován. Symbol Baháismu je číslo 9. Baháismus tvrdí, že je naplněním všech náboženství - Židovství, Budhismu, Islámu, Zoroastroismu, Hinduismu i Křesťanství. Avšak neshody mezi následovníky Krišny, Mohameda a Budhy svědčí jen o ekumenických snahách mezi nekřesťany. A nakonec citát jeho výsosti:

"Sila l'udskej viery v Boha odumiera vo všetkých končinách sveta. A pretože žiadny zo starých sposobov ju nemože oživiť, musí prísť nový posol s novým výkladom Božieho učenia."

 • Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. (Jan 10:10,11,14,15)
 • Amen, amen, pravím vám: Kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič. (Jan 10:1)