Nejen křesťan má znát absolutní pravdu, která mu dává odvahu do každodenního života. Jen tehdy nepodlehne klamům a nástrahám světa. Co je to odvaha? Odvaha je Boží milost nepodlehnout tlakům nepříznivých okolností a událostí. Jen opravdová znalost a přesvědčení o platnosti absolutní biblické pravdy a hodnot znemožní smrtonosnou neutralitu a nerozhodnost. Každý kompromis, který obětuje biblické hodnoty, zničí víru i opravdové přesvědčení. Kde není absolutní biblická pravda, tam chybí opravdová znalost a přesvědčení. Kde není opravdová znalost a přesvědčení, tam není ani odvaha. Odumírající svět potřebuje opravdové muže a ženy, jejichž slovo a jejichž činy odpovídají biblickým hodnotám, kteří hájí pravdu a právo do posledního dechu.

Mistr Jan Hus řekl: " Protož věrný křesťane, hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti ...".

Leonard Wagner řekl, že svět potřebuje takové osobnosti, které nemohou být podplaceny, jejichž slovo platí i bez právních smluv, jejichž charakter neovlivňuje bohatství, kteří se neschovávají za tituly, kteří jsou ochotni riskovat, jejichž osobnost nezmizí v davu, takové, kteří jsou čestní nejen v maličkostech, ale i v důležitých rozhodnutích, kteří nikdy nepřijmou kompromis ke špatnosti, kteří nikdy neřeknou: "Všichni ostatní to tak dělají, já mám tedy také právo žít tak, jak já chci". Takové, kteří zůstanou oddanými kamarády navzdory nepříznivým okolnostem, takové, kteří se nebojí postavit se za pravdu a právo, i když jim to uškodí, takové, kteří mají odvahu říci NE, i kdyby celý svět říkal ANO. Jen Bůh může ukázat světu opravdové muže a ženy.

  • Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskrvny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. (Fil. 3:14,15)

- kas -