Toto místo má obrovskou čínskou, japonskou, korejskou, thajskou, kambodžskou, filipínskou populaci a oblasti, kde můžete vidět, slyšet, cítit a ochutnat exotiku vzdálených krajů. Latinská populace vzrostla jen za období od r. 1980 o 97 % a asijské obyvatelstvo vzrostlo o 119 % a v Orange County o celých 187 %. Najdeme zde přibližně 100 000 obyvatel z Thajska, 40 000 z Ruska, 100 000 z Řecka, 350 tisíc z Filipín, 300 000 Arabů, 50 000 Kambodžanů, 20 000 Italů, 250 000 Arménů, 30 000 z Laosu a 30 000 Slovinců. Kolik je zde legálních a ilegálních emigrantů z Latinské Ameriky, si dnes nikdo netroufá ani odhadnout.

Žije zde 140 etnických skupin, noviny vycházejí ve 40 jazycích, žáci základních škol mluví 65 jazyky, mísí se nejen národy, rasy, kde je zapotřebí dvojjazyčné vyučování pro více než 80 různých jazyků. V tomto městě můžete poznat či mít za souseda Japonce, Araby, Iránce, Jordánce, Libanonce, Egypťany, Huise, Uighurse, Chamy, Afgánce, Pakistánce, Tamily, Malajce, Kurdy, Mongoly, Bene a Kochiny Židy z Indie, Hindy a Gujaratis z Punjabu, Němce, Maďary, Poláky, ale i Čechy a Slováky.

Mikrokosmos třetího světa a exotická náboženství, která jsou zde zastoupena, jsou Bahaií, Hindové, Sikové, Admajští muslimové, tibetští buddhisté, Sokka Gakkai buddhisté, jainové, Židé, Sunni a Šiaité muslimové. Kromě nich náboženství původních obyvatel, tedy amerických indiánů, jako jsou Šošoni, Komančové, Paiuté, Zapotecos a mnozí další.

Náboženství a tradice silně ovlivňují obyvatelstvo. Buddhisté, sám Dalaj Láma přijel zasvětit 3 000 amerických novobuddhistů. Obrovský moderní písečný obraz zobrazuje 722 božstev. Věrní buddhisté udržují tradice a pálí máslové lampičky, stejně jako v Tibetu, a mnohokrát vyvolají požární poplach, neboť požární detektory, které jsou v mnoha bytech k pronájmu vyžadované zákonem, správně reagují.

Ahmadija hnutí má 10 miliónů následovníků po celém světě a i zde vyvíjí aktivitu za sjednocení všech náboženství. Tato ekumena má jeden cíl, aby všichni uznali Ahmada místo Ježíše Krista. Základem učení je tvrzení, že Ježíš Kristus nezemřel na kříži, nevstal z mrtvých, ale byl pochován v Kašmíru.

Potomci Arijských Samajů pocházejí původně ze střední Evropy a usadili se na severu Indie. Hákový kříž je znamení dobrých věcí. Žije jich zde víc než 25 tisíc a postavili mnohé hinduistické chrámy. Odmítají uctívání idolů, kasty, dětská manželství, pouti a chrámové oběti.

Jsou zde muslimové nejen arabského původu, ale i z Indie a Číny. Ti jsou menšina z menšin. Židé z Malabaru jsou menšina z Indie, která nepoznala hrůzy antisemitismu v Evropě, jsou klidnější a veselejší při oslavách, i když dodržují přísné židovské zákony hlavních židovských svátků, košérských praktik a striktního sabatu. Můžete vidět synagogy, pagody, mešity, chrámy, oslavy a festivaly, za kterými jinak turisté putují kolem světa. Oslav hinduistického boha Višny se účastní procesí s více než 100 000 následovníků v plné parádě s hudbou i rámusem. Ano i se slony, vozy a nosítky.

Tradiční oslavy čínského nového roku jsou zde již 36 let. Jsou prostě velkolepé a víc než 80 % diváků, kteří se těchto oslav účastní, není čínského původu. V rozhlase i televizi můžete vidět i slyšet čínské pořady. Přibývají čínské obchody, restaurace, banky, obchodní střediska a vlastníci pěkných domů, kancelářských budov a byznysů. Stačí navštívit obchodní střediska, kde se národnostní skupiny shromažďují, a uvidíte barevné sárí, ženy v šátcích, dlouhých kaftanech. Můžete ochutnat nač si vzpomenete, zaposlouchat se do zvuků neobvyklých nástrojů. Na universitách, obzvláště na postgraduálním studiu, najdete zástupce z Indie a Asie nikoliv v menšině, ale ve většině.

Kde se tento novodobý Babylón nachází? Kde jinde, než v Kalifornii, v Los Angeles. Město i místo, které je dnes snad známé po celém světě.

- kas -