Pokračování

Samotný název "samočinný počítač" může v jednom vzbudit mylnou představu, že počítač dělá něco sám. Ne, nedejte se mýlit, počítač neudělá sám o sobě nic, stejně jako lopata sama o sobě nevykope jámu. Tu samočinnost bychom si spíše přáli, ale skutečnost je jiná.

Vstoupili jsme do nové éry. Málokdo si uvědomuje, že mikroprocesor je stejně převratný objev jako vynález kola nebo využití páry. Vláknová optika a telekomunikace umožňují automatické spojení hlasu, obrazu a tištěného slova. Laserový paprsek vedený optickými vlákny způsobuje převratné změny v chirurgii. Světlo, nikoliv nůž, je chirurgův nástroj. Holografické zobrazení poskytuje lékařům trojrozměrný obraz těla i nemocných orgánů. Prožíváme třetí průmyslovou revoluci. Tvoří ji pět hlavních oblastí: mikroprocesor; integrace výroby, projekce a zásoby; vláknová optika a telekomunikace; biogenetika a biozemědělství; laser a holografie. Ani jeden z těchto oborů se neobejde bez počítačů. Zůstává smutnou skutečností, že člověk většinu svých vynálezů nakonec i zneužije. V lidské historii došlo kzneužití velkých vynálezů k upevnění moci, k ovládání jedněch druhými, a není tomu jinak ani dnes. Převratné objevy přivádějí celý svět do trvalé nejistoty. Počítače urychlují rozvoj nejen průmyslu, ale především globální kontrolu lidstva i společenských proměn. Obyčejní lidé a malé národy jsou naprosto bezbranní. Můžeme jen očekávat knoflíkovou válku nedozírných následků. Peníze, technologie, rozhodování o výrobě a distribuci budou mít nadnárodní charakter. Kniha Zjevení mluví o budoucnosti, které se může dožít každý z nás. O tom, zda budeme kupovat či prodávat dnes mohou rozhodovat počítačové sítě ve většině vyspělých zemí. Stačí zablokovat bankovní systém, zrušit platnost peněz a nezávislá či vyspělá ekonomie se zhroutí. Potom budou obchodovat jenom ti, kdo přijmou cejch šelmy.

Tu jsem viděl, jak se z moře vynořila dravá šelma o deseti rozích a sedmi hlavách; na těch rozích deset královských korun a na hlavách jména urážející Boha. (1) A celá země v obdivu šla za tou šelmou; klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali: "Kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat?" (4) Dostala moc (ta šelma) nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou; (7) Z pověření té první šelmy vykonává veškerou její moc. Nutí zemi a její obyvatele, aby klekali před první šelmou; (12) A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí toho jména. (17) (Zjevení 13. kap.)

Člověk dovede zneužít každého objevu. Sabotáž počítačových sítí je stejně ničivá jako chemická nebo bakteriologická válka.

Počítačová zločinnost, Elektronická droga, Sex prostřednictvím počítače, to jsou jen některé titulky zpráv, které provázejí naše dny. Každý lidský vynález může člověku sloužit, ale dostane-li se do špatných rukou, může způsobit mnoho starostí a přivodit i zkázu. Hráčská vášeň stráví hráče stejně jako hříšníka hřích. Morální úpadek v každé lidské činnosti přinese své trpké ovoce. Dobře víme, že i Bible popisuje dobu, kdy počítačová technologie bude hrát svoji klíčovou úlohu.

-kas-