Astronom Robert Gestron v referátě o teorii " Velkého třesku" napsal: "Uvažujte, jaký je to problém. Věda dokázala, že vesmír v určitém okamžiku "explodoval" do své existence. Položte si však otázku, co bylo příčinou tohoto následku! Kdo, nebo co dalo vesmíru hmotu a energii? Byl vesmír stvořen zničeho, nebo byl sebrán z materiálů, které již existovaly? Je to neobyčejně zvláštní vývoj. Nikdo tyto závěry neočekával, až na bohoslovce. Teologové vždy přijímali biblické slovo - "Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi ..." - jaká skutečnost! My vědci jsme neočekávali, že najdeme důkazy pro náhlý počátek. Až do nedávna jsme měli úspěch při zjišťování příčin a následků směrem do minulosti, směrem k velkému třesku. Teď bychom chtěli ve svém zkoumání pokračovat dál do minulosti, nicméně překážka, která se nám staví do cesty, se zdá být nepřekonatelná. Nejde o nic takového, co by vyžadovalo rok nebo další desetiletí práce, další měření nebo teorii. Vtomto okamžiku to vypadá, jako kdyby věda už nebyla sto zvednout oponu, zakrývající tajemství stvoření."

-Creation Research Society Quarterly l0/l987-