Našim čtenářům s radostí sdělujeme, že známý slovenský křesťanský časopis pro děti DUHA začal vycházet i v češtině pod názvem ČESKÁ DUHA. Má 30 stránek, cena 17 Kč. Můžete si jej objednat: Irena Zemanová, Táborská 72, 615 00 Brno.

BETLÉM, středisko Diakonie ČCE hledá pečovatelky a pečovatele pro svůj domov pro těžce tělesně postižené lidi v Kloboukách u Brna. Jsme spíše rodinnou komunitou toužící žít v Duchu Kristově a podle Jeho přikázání lásky, nežli ústavem. Potřebujeme odvážné, věřící lidi, kteří se na základě svého rozhodnutí následovat Ježíše chtějí věnovat službě bližním a zároveň by měli chuť se podílet na náročném, ale krásném životě ve společenství. Kterým by nevadil malý plat ani málo soukromí, ani to, že se naše společenství skládá z věřících křesťanů různých vyznání, kteří mají své chyby a slabosti. Těšíme se, že zájemci se ozvou a návštěvou u nás prověří, zda-li by taková služba handicapovaným lidem a život v komunitě byl alespoň na čas jejich povoláním od Boha. Kontakt:

BETLÉM, Císařova 27

69172 Klobouky u Brna

Tel. 0626 / 951 489.