Vaše dary v ČR za rok 1994 dosáhly částky: 407.250 Kč, celkové výdaje byly 402.600 Kč.

Dárci v Čechách a na Slovensku:

1990 přispělo: 138 + 18 osob

1991 přispělo: 385 + 78

1992 přispělo: 366 + 85

1993 přispělo: 872 + 182

1994 přispělo: 946 + 200

Za minulý rok jsme obdrželi asi 1500 dopisů - děkujeme za povzbuzení i připomínky. V prosinci jsme všem zaslali daňové potvrzení. Máme několik anonymních dárců, i jim tedy patří náš dík. Kromě nich máme neznámé dárce. To jsou ti, kdo převedli peníze přímým bankovním převodem. Na výpisu z banky není dostatek informací, abychom dárce identifikovali. Pokud potřebujete daňový doklad, napište nám.

V loňském roce jsme začali vydávat slovenskou verzi časopisu, v letošním roce bude na Slovensku i tisk. Na tamní bankovní účet došlo 76.500 Sk.

Potřebujeme vaši pomoc, aby všechny vydané materiály našly své čtenáře. Bůh volá do služby každého jednoho z nás. S modlitbou vám přikládáme poštovní složenku a předem děkujeme za jakýkoliv dar na společné dílo. Nezapomeňte oznámit změnu adresy, nebo případné chyby v ní.

Všem přejeme hodně Božího požehnání a radosti z života ve službě Pánu.

Vaši v Beránku, manželé Steigerovi