patří všem čtenářům a posluchačům, kterým jsme neodpověděli včas na došlé dopisy. Není to v našich silách. Odpovídáme jen na ty nejnaléhavější potřeby. Daňové potvrzení za došlé příspěvky zašleme jednorázově na konci tohoto roku. Všem novým a pravidelným dárcům ze srdce děkujeme. Zvýšení poštovného téměř zdvojnásobilo naše výdaje na letošní rok.