Ze zkušeností z jiných zemí víme, že po zavedení sexuální výchovy výrazně vzrostl počet těhotných dívek do patnácti let a počet potratů mladistvých. Otázka potratů (nechci říkat přerušení těhotenství, protože přerušit se dá jenom to, v čem lze později pokračovat) je považována za neporušitelné právo ženy. Nyní budou mít toto právo i  děti. Až do nedávna jsme byli ujišťování, že metoda ukončení těhotenství je naprosto bezpečná a šetrná. Dnes, můžeme sotva věřit svým očím a uším, jak ohleduplní a citliví jsou páni odborníci k ženám, když se jedná o zavedení ještě "šetrnější" vražedné metody. Pan Radim Uzel, ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, vyjmenoval celou řadu faktorů, které ohrožují ženu při výkonu potratu současnou metodou. Jmenované komplikace (jako záněty vnitřních rodidel, případy poranění dělohy a jejího hrdla vedoucí k pozdějším předčasným porodům, neplodnost vyvolaná gynekologickými záněty) jsou důvodem potřeby změnit metodu potratů. RU  486 prý toto nebezpečí snižuje desetkrát. Pan Uzel je pobouřen, že Poslanecké sněmovně došlo 48250 podpisů proti registraci RU  486. Mimo jiné napsal: "Všechny petice proti užívání RU  486 byly koncipovány z  kazatelen a jejich formulace je ještě cítit kadidlem".

Co dodat?

 

  • Budiž vzdán dík Bohu, který nás stále vodí v triumfálním průvodu Kristově a všude skrze nás šíří vůni svého poznání. Jsme totiž jakoby vůní kadidla, jež Kristus obětuje Bohu; ta vůně proniká k    těm, kteří docházejí spásy, i k    těm, kteří spějí k zahynutí. Jedněm jsme smrtonosnou vůní vedoucí k záhubě, druhým vůní životodárnou vedoucí k životu. Ale kdo je k takovému poslání způsobilý? (2. Korintským 2:14-16)

 

RU 486

Podle dalšího odborníka, pana Josefa Suchopára z Ministerstva zdravotnictví je přípravek RU 486 naprosto bezpečný. Pro koho? Pro dítě? Pro ženu? Všechny vyspělé země světa prodeji preparátu RU 486 zatím úspěšně čelí. S výjimkou třech. Česká republika bude v pořadí čtvrtou zemí na světě, kde bude zaveden. Z jakého důvodu nestojí v mnoha zemích o dobrodiní, které nabízí francouzská farmaceutická firma Roussel-Uclaf (odtud zkratka RU), je-li to dle výrobce přímo zázračný prostředek? Dovolíme si citovat amerického gynekologa dr. J. Wilkieho:

"Po užití RU 486 následuje obvykle dlouhé a velmi silné krvácení, které je nutno v některých případech chirurgicky zastavit a často jsou nutné krevní transfúze. Pilulka RU 486 způsobuje těžké vývojové vady u dětí, které po podání preparátu přece jen přežijí. K  poškození plodů dochází z těchto dvou příčin: RU 486 zbaví vyvíjející se dítě životně důležitého hormonu progesteronu, a to v kritickém okamžiku organogeneze, kdy se formují tělesné struktury a orgány. Prudce jedovatý umělý steroid RU 486 zabije většinu nenarozených dětí. Ale ne všechny. Ty, které přežijí, budou mít s velkou pravděpodobností těžké vady včetně znetvoření končetin, podobné těm, které byly zaviněny preparátem Thalidomide. RU 486 může mít podobný účinek jako preparát DES, který se používal v šedesátých letech k prevenci samovolného potratu a který se později projevil jako chemická časovaná bomba. Prostředek RU 486 může také v těle reagovat tak, že utvoří volné radikály; které se mohou napojit na DNA, základní genetický stavební útvar našeho těla. Tímto způsobem mohou vzniknout deformity plodu, které se projeví hned po porodu, nebo až po několika letech jako různé malformace nebo i zhoubné nádory. Je možné, že volné radikály po aplikaci RU 486 se spojí s  mateřskou DNA a způsobí rakovinu nebo vývojové vady i u následujících generací."

Je vůbec možné, že ministerstvo zdravotnictví schválí zavedení takového preparátu? Je vůbec možné, že pan Josef Suchopár, který je ředitelem pro zdravotnictví a lékovou politiku ČR, má takovou dávku cynismu a nestoudnosti, že nazývá vražedný syntetický hormon naprosto bezpečným lékem? Podle těchto měřítek je pak možné nazvat bezpečným lékem třeba i Cyklon B, který uměle ukončil (případně přerušil) milionům obětí vyhlazovacích táborů pobyt na tomto světě. Přípravek, který pracovník MZ ČR nazval "úplně bezpečným lékem", je nazýván v některých (evropských!) zemích ostudou lidstva. (Manželé Vališovi, Teplice, Český týdeník č. 39, květen 1995)

Plánované rodičovství a proponenti povinné sexuální výchovy budou ruku v ruce prosazovat dostupnost kondomů pro školní mládež v  rámci prevence HIV/AIDS. V budoucnu může být zóna bezpečného sexu mladistvých rozšířena o potratovou pilulku. Nakonec budeme přesvědčeni, že potratová pilulka je vhodnější, diskrétnější a zdravotně přijatelnější než dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce. Dnes někteří lékaři varují, že kombinace kouření a hormonální antikoncepce je přímým důsledkem cévních mozkových příhod žen. Na ně totiž u nás ročně umírá 10 tisíc žen a 7 tisíc mužů. Výrobci cigaret a hormonální antikoncepce nikdy nedovolí, aby pravda byla veřejně vyslovena a vždy zaplatí "odborníky", kteří jakékoliv negativní souvislosti popřou. Obrovské finanční zisky spojené s lidskou reprodukcí financují Organizace plánovaného rodičovství, jejichž cílem je globální plánování populační kontroly. Pod vedením Spojených národů, UNESCA a Světové zdravotnické organizace jsou nadnárodní projekty populační kontroly lidstva součástí globální genocidy obyvatel. V zemích třetího světa se ženám implantuje na paže antikoncepční prostředek NORPLANT (Indonésie), jinde se praktikuje nucená sterilizace (Indie, Tibet) nebo nucené potraty (Čína). Jedna z účinných metod, jak ovládat nejen třetí svět, ale i ten vyspělejší, spočívá v morálním rozkladu společnosti. Tomu poslouží nejlépe zavádění povinné sexuální výchovy mládeže. Čím dříve, tím lépe. Konečný cíl těchto experimentů je zdiskreditovat a rozbít rodinu, základní společenskou jednotku. Národy, které těmto námluvám podlehnou, uvolní místo nadnárodním zájmům vlády Nového světového uspořádání.

- kas -