Všem věrným čtenářům děkujeme za přízeň a podporu. Ani se nám nechce věřit, že vstupujeme do 12 roku vydávání časopisu Zápas o duši. Děkujeme Pánu Bohu za milost a požehnání, kterou tato služba mnohým přináší.

Finanční rozdíl za rok 1999 jsme použili na zavedení bezdrátového napojení na Internet a vytvoření Internetových stránek v textu, zvuku i obrazu. Tím se naše služba rozšiřuje do celého světa. Jak víte, od nového roku se opět zvýšilo poštovné a sazba za tisk. Pro Vaši informaci expedice jednoho čísla již přesahuje 10 Kč, proto prosíme ty, kdo mohou, o přiměřený příspěvek na tiskový fond. Všem dárcům a sponzorům děkujeme.

Prosíme, oznamte včas změnu adresy. Opakovaně prosíme, užívejte svůj Variabilní symbol na složenkách. Máme množství "neznámých dárců" a dohledávání je pro nás časově i finančně náročné.

Prosíme všechny dárce, aby na složenkách uváděli svůj Variabilní symbol.

Je uveden na etiketě nad vaší adresou. Bez něj nemůžeme určit dárce.

  ROK   KOLIK VÁS   VAŠE  TISK, POŠTA  ROZDÍL  
       PŘISPĚLO   DARY   PŘEKLADY        

  1 990    138    21 612              

  1 991    385    176 800   270 900   -94 100  

  1 992    366    311 688   271 010   40 678  

  1 993    872    295 542   322 571   -27 029  

  1 994    946    407 250   402 600    4 650  

  1 995    1 365   498 000   452 000   46 000  

  1 996    1 379   627 535   567 841   59 694  

  1 997    1 211   680 651   593 992   86 659  

  1 998    1 051   592 116   646 620   -54 504  

  1 999    1 484   772 889   675 635   97 254