S radostí oznamujeme, že v úterý, 19. dubna 2005, proběhlo v Bratislavě závěrečné slyšení licenčního řízení před Radou pro vysílání a retransmise satelitního vysílání. Zde je úryvek z dopisu pracovníků TWR CZ:

Vážení přátelé, Bůh nám dal další možnost šíření jeho poselství. Sami jsme to chtěli, pracovali na tom a Bůh se přiznal ke čtyřletému přípravnému úsilí. Modlili jsme se za tuto možnost a ta je teď tady. V nejbližší době prožijeme asi velice těžké období. To, o čem jsme hovořili, co jsme si nějak představovali, se velice brzy stane realitou a nejsme si jisti, zda neuvidíme i druhou stranu této mince: dno svých sil, načaté díry ve vzájemných vztazích, ochotu ke změně osobních priorit, zklamání v naplnění svých představ a podobně… Zmiňuji se o tom především proto, že potřebujeme podporu mnohých modlitebníků, potřebujeme nové spolupracovníky a potřebujeme hodně pracovat sami na sobě. Ale je to všechno jen druhá strana mince – ta první a pro nás strategicky důležitá, je zvládnout tento úkol a přistoupit k této práci s vědomím, že nám jde o Boží slávu, o účinné sdílení nejdražší informace na světě a že nás Bůh vede touto cestou.

Licence je platná osm let. Je to málo, nebo hodně? V každém případě je to čas, který máme možnost využít k naplnění poslání každého v Kristu znovuzrozeného člověka. Společně se slovenskými kolegy chceme signál ze satelitu nabídnout i provozovatelům pozemního vysílání a kabelových rozvodů. Současně chceme zahájit i internetové vysílání. Nepřetržité vysílání bychom rádi zahájili v závěru letošního roku. Vysílání bude realizováno pod česko-slovenským názvem RÁDIO 7. Naší touhou bylo a zůstane „být misijním nástrojem" každého z Vás, vašeho sboru, Vaší rodiny.

– Aleš Bartošek –