První týden v červnu se sjelo do Prahy 54 misijních pracovníků z 15 různých zemí, kteří pracují v Euro-asijském regionu a 9 členů řídícího týmu HCJB. Pracovníci regionálních kanceláří přijeli z Holandska, Polska, Německa, Rumunska, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Švédska, Švýcarska, Španělska, Ameriky, Kanady, Ekvádoru a od nás. Popsat průběh celé konference by bylo na samostatné vydání ZODu, takže jen telegraficky to nejzajímavější. Rozhlasové vysílání:

Euro-asijský region tvoří 17 národů, které představuje partnerství se 17 FM, 1 AM a 16 vysílači, které pořady přejímají. Regionální pracoviště pomáhají založit řadu nahrávacích studií a připravují místní pracovníky pro mediální službu.

V r. 1989 křesťané v Rumunsku požádali o 13 rozhlasových licencí, získali jich 6. Licence je vlastněna trojicí evangelikálních církví – baptisty, pentekostály a Křesťanskými sbory. Řada místních sborů je do rozhlasové práce zapojena a křesťanské vysílání je v Rumunsku součástí života církve. Situace je natolik příznivá, že vyřízení žádosti o satelitní licenci je otázkou dvou měsíců.

V Estonsku jsou 3 FM licence, 6 FM vysílačů, které pořady přejímají, běží vysílání do věznic.

V Maďarsku se vysílá 3 hodiny týdně, je zažádáno o vysílací licenci.

Litva má 1 FM vysílač a 10 FM vysílačů, které pořady přejímají a další dva budou připojeny – celkem je pokryto 95 % území Litvy.

Polsko – CCM má 5 FM licencí a o další žádá. Týdně poslouchá křesťanské vysílání asi 300 tisíc posluchačů.

Severní Afrika a Střední východ má 300 milionů obyvatel, vysílá se ze Španělska prostřednictvím satelitu.

České a slovenské pracoviště HCJB World Radia pokračuje ve vydávání časopisu Zápas o duši, pravidelně rozšiřujeme webové stránky, pracujeme na přípravě vysílání prostřednictvím internetu. Již léta se modlíme a připravujeme na satelitní éru spolupráce s TWR CZ. Do konce letošního roku by se vysílání mělo stát skutečností – viz oznámení níže. Na Slovensku pomáháme s přípravou rozhlasových pořadů, které se vysílají prostřednictvím Rádia Lumen.

Příštím rokem přijede z USA posílit náš tým Mike a Elen Dworak, kteří budou pomáhat místním křesťanům Euroregionu v začátcích rozhlasového vysílání. Další tým, který bude odpovědný za výcvik mediálních pracovníků, je v procesu přípravy na přesun do Prahy. Prosíme, modlete se, aby Bůh použil i naši zemi podobně jako Ekvádor jako místo, odkud se bude evangelium šířit do celého regionu.

– Steigerovi –