Chyba v súčasnej evanjelizácii leží v jej humanistickom prístupe ... Je priamo fascinovaná veľkým, hlučným, agresívnym svetom s jeho veľkými menami, obdivovanými hrdinami, jeho bohatstvom a výstrednými pompéznymi slávnosťami. Miliónom sklamaných ľudí, ktorí si vždy žiadali svetskú slávu, ale nikdy ju nedosiahli, moderné evanjelium ponúka rýchlu a jednoduchú skratku k túžbam ich srdca. Pokoj mysle, šťastie, blahobyt (prosperitu), spoločenské prijatie, pozornosť verejnosti, úspech v športe, obchode, na poli zábavy a možnosť príležitostne sedieť na slávnostnej hostine pri jednom stole so slávnou osobnosťou - všetko na zemi a nakoniec v nebesiach. Určite žiadna poisťovňa nemôže z uvedeného ponúknuť ani polovicu. V tejto kvázi-kresťanskej schéme vecí sa Boh stáva Aladinovou lampou, ktorá počúva každého, kto príjme Jeho Syna a podpíše (členský) preukaz. ... Toto hrubé nepochopenie (prekrútenie) pravdy je v pozadí mnohých našich súčasných evanjelizačných aktivít. Určuje smery, buduje programy, rozhoduje o obsahu kázni, stanovuje kvalitu miestnych zborov a často aj celých denominácií, nastavuje vzor (predlohu) pre náboženských spisovateľov a formy redakčnej politiky mnohých evanjelických publikácií. Tento koncept kresťanstva je vo svojej podstate mylný, a keďže sa dotýka duše človeka, predstavuje nebezpečnú, až smrteľnú chybu. Vo svojej podstate je to iba niečo viac ako slabý humanizmus spojený so slabým (nevýrazným) kresťanstvom, aby mu takto bola pridaná duchovná vážnosť. ...Stále sa začína s človekom a jeho potrebami, a potom sa obzerá naokolo po Bohu;

Pravé kresťanstvo odhaľuje Boha hľadajúceho človeka, ktorého oslobodzuje od jeho ambícií. Boh musí byť vždy na prvom mieste. Evanjelium vo svojom biblickom kontexte dáva Božiu slávu na prvé a spasenie človeka na druhé miesto.

Anjeli približujúci sa z výšin volali,

Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

To dáva slávu Bohu a požehnanie ľudstva do správneho poradia, ako je tomu aj pri úvodných slovách modlitby

Otče náš, ktorý si v nebesiach! Posväť sa meno Tvoje!

Predtým ako smieme niečo žiadať, musí byť oslávené Božie meno. Božia sláva je a vždy musí zostať pravým východzím bodom kresťana. Čokoľvek čo začína hocikde inde, nech je to čo chce, určite nie je kresťanstvo Novej Zmluvy.

- A. W. Tozer -

Born After Midnight (poslal storykeeper - www.grasnosalis.cz)